Ngày giờ

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

1/Tầm nhìn đến 2025

Trở thành một trong những Công ty hoạt động công ích trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, uy tín hàng đầu trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Với các lĩnh vực sản xuất dịch vụ chính:

– Vận hành hệ thống tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước cho dân sinh và các ngành kinh tế dùng nước khác.

– Xây dựng, sửa chữa, nâng cao, hoàn chỉnh công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

– Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công công trình thuỷ lợi cấp 3 trở xuống.

- Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.

– Lập dự án và thực hiện các chương trình khuyến ngư, hướng dẫn phổ cập kỹ thuật, phương pháp sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản nước ngọt trên địa bàn toàn tỉnh; Liên doanh, liên kết nuôi trồng thuỷ sản các hồ chứa do công ty quản lý.

– Dịch vụ Du lịch; Sản xuất kinh doanh mua bán điện.

2/Giá trị cốt lõi

+Cung cấp cho xã hội những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Mang đến cuộc sống ngày càng cao về vật chất và tinh thần cho toàn bộ cán bộ nhận viên trong công ty và góp phần nâng cao đời sống cho xã hội.

+Tích cực tham gia ngăn chặn ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu bằng phương pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng và công nghệ tưới tiết kiệm nước.

+Đẩy mạnh công tác quản lý tưới và bảo vệ công trình thuỷ lợi theo hướng xã hội hoá công tác thuỷ lợi và quản lý thuỷ nông cơ sở, trong tương lai công ty chỉ quản lý đầu mối kênh trục chính còn lại giao cho các tổ chức hợp tác dùng nước quản lý bảo vệ và vận hành tưới tiêu.

      Trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập cho đến nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai luôn hoàn thành xuất sắc cả 2 nhiệm vụ công ích và kết hợp SXKD. Thành tích hoạt động của Công ty đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng huân chương lao động hạng I, II, III. Hằng năm Đảng bộ luôn đạt Trong sạch vững mạnh, Được tỉnh ủy Gia lai tặng cờ thi đua cho thành tích tiêu biểu 5 năm 2007-2011 và Bằng khen “Đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm (2007-2009)

 

Đăng nhập