Ngày giờ

QUYẾT ĐỊNH XẾP HẠNG II CHO CÔNG TY
21:03:04 16/10/2016
Quyết định xếp hạng II cho công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ công văn số 494/QĐ-UBND ngày 22/7/2015,  Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định xếp hạng II cho công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai

Đăng nhập