Ngày giờ

Bổ nhiệm ông Nguyễn Năng Dũng làm chủ tịch kiêm GĐ công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai từ ngày 1/3/2019
10:18:18 10/04/2019
Tài liệu đính kèm: Tải về

Đăng nhập