Ngày giờ

BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
10:33:36 04/07/2015
Hôm nay, trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước chào mừng năm mới 2015 và xuân Ất Mùi sắp đến, Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính Phủ “Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”. Hướng dẫn Số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc “Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, với tình cảm trân trọng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 200 đại biểu, những đại biểu tiêu biểu được bầu từ Hội nghị người lao động cấp cơ sở trong toàn công ty, đại diện cho 298 CNVC Công ty về dự Hội nghị trong thời điểm quan trọng, nhiều ý nghĩa đối với Công ty, đất nước và dân tộc.

         UBND TỈNH GIA LAI                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY TNHH KTCT THUỶ LỢI                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số :     /BC-KTCTTL                                          Gia Lai, ngày 31  tháng 12  năm 2014

 

TUYÊN BỐ KHAI MẠC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI GIA LAI NĂM 2015

Kính Thưa Đoàn Chủ tịch Hội nghị,

Kính Thưa các vị khách quý,

Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị,

      Hôm nay, trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước chào mừng năm mới 2015 và xuân Ất Mùi sắp đến, Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính Phủ “Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”. Hướng dẫn Số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc “Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015.

      Thay mặt Đoàn Chủ tịch, với tình cảm trân trọng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 200 đại biểu, những đại biểu tiêu biểu được bầu từ Hội nghị người lao động cấp cơ sở trong toàn công ty, đại diện cho 298 CNVC Công ty về dự Hội nghị trong thời điểm quan trọng, nhiều ý nghĩa đối với Công ty, đất nước và dân tộc.   

     Hội nghị chúng ta nồng nhiệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thuỷ Lợi-Thuỷ Sản Gia Lai.

     Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và trân trọng biểu dương các phong trào thi đua yêu nước của tất cả các đơn vị, đã lập nhiều thành tích xuất sắc cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2014 mà Hội nghị đại biểu người lao động 17/01/2014 đã đề ra.

      Kính Thưa quý vị đại biểu,

      Trong năm 2014 đã qua, mặc dù phải hứng chịu ảnh hưởng bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu toàn cầu, lạm phát trong nước, nhưng toàn thể CBCNVC công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả đáng tự hào đó là thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao về QLKT công trình thuỷ lợi (2014) và các chỉ tiêu, khoản mục về kinh tế-xã hội-đời sống-thu nhập mà nghị quyết Hội nghị kỳ trước đã đề ra.

      Trong năm 2015 sắp tới, tình hình kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam, tỉnh nhà, tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khó lường với những tác động to lớn và sâu rộng vừa tạo thời cơ, vừa đặt ra những thách thức ngày càng gay gắt đối với tất cả các doanh nghiệp, trong đó có công ty của chúng ta. Trong bối cảnh đó, Hội nghị đại biểu người lao động trong công ty lần này cần phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ bàn bạc, tập trung đánh giá khách quan kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm qua, định hướng kế hoạch năm tới. Đặc biệt quan tâm tới những giải pháp của Công ty, của các đơn vị trực thuộc trong hoạt động SXKD. Chúng ta cần đặc biệt đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý, điều hành tốt để sản xuất kinh doanh ngày càng đạt hiệu quả cao, để các dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp, nâng cao, hoàn chỉnh công trình thuỷ lợi công ty quản lý đúng tiến độ, không gây lãng phí và phải đạt hiệu quả cao, đồng thời phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các năm tiếp theo vì sự phát triển toàn diện của công ty. Trong hoạt động công ích Công ty chúng ta phải làm tốt các nhiệm vụ được giao theo khẩu hiệu sau: “Vì lợi ích của Nhà nước; Vì lợi ích của hộ dùng nước, cộng đồng, xã hội; Vì lợi ích của công ty và người lao động”. Phải phấn đấu duy trì được vai trò nòng cốt trong ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh Gia Lai.

      Trong những năm qua, công ty chúng ta đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đã có truyền thống xây dựng và thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, các quy chế xí nghiệp, qui chế cho từng lĩnh vực hoạt động, qui chế về tiền lương, thưởng, đào tạo, tuyển dụng, chi tiêu nội bộ… Tuy nhiên với những quy định mới của nhà nước, đặc biệt là nhữg qui định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính Phủ “Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”. Hướng dẫn Số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc “Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”.  Với thực tiễn của đơn vị, chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản đó từ cấp công ty tới các đơn vị cơ sở. Vì lợi ích của công ty, gắn liền với lợi ích chính đáng và hợp pháp của người lao động là động lực phát triển của công ty chúng ta. Trong Hội nghị đại biểu người lao động này chúng ta cùng nhau thống nhất trả lời những kiến nghị của các đơn vị, kiến nghị của người lao động. Nhìn chung các kiến nghị đều thể hiện trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp, đối với công ty. Kiến nghị dù lớn hay nhỏ, chúng ta đều phải có trách nhiệm trả lời, giải quyết thật chu đáo và thoả đáng.

       Kính thưa Hội nghị,

      Với những mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Hội nghị đại biểu người lao động công ty năm 2015 lần này có ý nghĩa định hướng và động viên, cổ vũ toàn thể viên chức, người lao động trong công ty tiếp tục phát huy sức mạnh, dấy lên phong trào thi đua trong lao động sản xuất, công tác. Toàn thể bộ máy tổ chức công ty, tất cả các đơn vị, tất cả viên chức quản lý, người lao động phải làm việc nhiệt tình, trách nhiệm cao, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đoàn kết tốt, hợp tác tốt, yêu ngành, yêu nghề, yêu doanh nghiệp mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh thực hiện các ý kiến chỉ đạo, chỉ thị của cấp trên, và luôn tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của cấp trên, của chính quyền địa phương, của hộ dùng nước và các đơn vị bạn để công ty của chúng ta luôn luôn phát triển. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, dân chủ, trách nhiệm cao, tham gia có hiệu quả vào chương trình Hội nghị, góp phần tạo nên sự thành công của Hội nghị.

      Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị đại biểu người lao động công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai năm 2015

      Kính chúc các đồng chí đại biểu và các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc, thành công. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./.

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 CỦA CÔNG TY TNHH MTV KTCT THUỶ LỢI GIA LAI TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2015 

Phần I

TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014

A/Đặc điểm, tình hình, khó khăn, thuận lợi

I/Đặc điểm, tình hình 

1/Đặc điểm: Năm 2014 là năm thứ hai thực hiện Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi” có hiệu lực từ 01/01/2013 (thay thế Nghị định 115/NĐ-CP) và Thông 41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013 “Về việcHướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP”; Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai “Qui định chi tiết thực hiện một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP”. Năm 2014 Lạm phát thế giới, khu vực vẫn tiếp tục tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến Kinh tế Việt Nam, hoạt động của doanh nghiệp và đời sống CNVC trong công ty;

2/Tình hình chung: Năm 2014 là năm thứ tư triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, cũng là năm đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị thật cao, đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Năm mà toàn tỉnh Gia Lai tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 09/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014; Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X - kỳ họp thứ Sáu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán phân bổ ngân sách của tỉnh Gia Lai năm 2014;  Từ tình hình chung nêu trên đã trực tiếp tác động tới quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty, đặc biệt là nhiệm vụ sửa chữa nâng cấp công trình và đầu tư an toàn hồ đập trong mùa mưa bão. 

II/Khó khăn

      +Mức thu thủy lợi phí áp dụng cho cây công nghiệp không đo đếm được tính bằng 80% mức thu tưới lúa 1 năm, nhưng lại được các Bộ ngành hướng dẫn chỉ thu bằng 80% lúa 1 vụ (912.000đ/ha) gây thất thu doanh thu thủy lợi phí cho công ty gần 4,5 tỷ đồng/năm.

      +Bước vào sản xuất đầu vụ đông xuân 2013-2014 Công ty triển khai tưới cây công nghiệp có đo đếm nước bằng đồng hồ gắn vào các máy bơm cho 1.117ha cây công nghiệp ở cả 3 xí nghiệp Chư Păh-Ia Grai, Chư Prông và Chư Sê – Chư Pưh nhưng không thực hiện được như kế hoạch đã đề ra do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là gây cản trở dòng chảy, tăng dầu cho máy bơm và kéo dài thời gian tưới của các hộ dùng nước.

      +Do thực hiện kiềm chế lạm phát, theo chủ trương của Chính phủ nên công tác triển khai các dự án an toàn hồ đập, xây dựng hệ thống kênh tưới dưới 150ha  bằng vốn của địa phương và trái phiếu chính phủ còn chậm và chưa đồng bộ, dẫn đến đáp ứng sản xuất chưa kịp thời;

      +Công tác tìm việc làm tăng thu nhập cho công nhân viên chức, đầu tư cho nuôi trồng thủy sản hồ chứa và phát triển du lịch trong năm 2014 cũng rất chậm, kéo dài thời gian và gặp nhiều khó khăn trở ngại.

      +Công tác nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ở Hồ Ayun Hạ kể từ khi có văn bản chỉ đạo số 810/UBND-NL ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh cho phép trên 200 hộ dân sinh sống ven hồ được đánh bắt cá và thực hiện các nghĩa vụ đối với công ty nhưng thực tế họ chỉ biết đánh bắt còn thực hiện nghĩa vụ thì không. Ngày 29/7/2013 UBND tỉnh lại ra tiếp văn bản số 2475/UBND-NL “V/v tăng cường quản lý nuôi trồng, đánh bắt thủy sản hồ chứa Ayun Hạ” với nội dung vẫn tiếp tục cho phép các hộ dân ven lòng hồ Ayun Hạ được đánh bắt thủy sản, gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Trong suốt năm 2014 công ty ký hợp đồng với Hợp tác xã NTTS Ayun Thượng huyện Chư Sê nhưng do tranh chấp huyện thu hồi giấy đăng ký kinh doanh của HTX nên công tác nuôi trồng và khai thác thủy sản Hồ Ayun Hạ của công ty bị vỡ kế hoạch sản lượng và doanh thu chỉ đạt 50% so với kế hoạch đề ra.

      +Công tác chuyển đổi biện pháp tưới (thay đổi lề lối cũ tưới tự chảy hàng chục năm), giải thích cho dân và các hộ dùng nước, doanh nghiệp cà phê về giao nhận nước, động viên gắn đồng hồ đo nước cho từng máy bơm, ký hợp đồng cấp nước theo khối nước cũng gặp nhiều trở ngại, tập trung nhiều công sức và thời gian và vẫn chưa thu được kết quả như mong muốn.

      +Việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ (5 hồ, 4 hồ thủy điện, 1 hồ thủy lợi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành cũng gây nhiều khó khăn trong công tác vận hành và tích nước cho hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ của công ty.

III/Thuận lợi                         

      +Thời tiết, khí hậu: Bước vào vụ đông xuân 2013-2014 tất cả các hồ chứa công ty quản lý đều tích đủ nước. Suốt vụ đông xuân 2013-2014 và vụ mùa 2014 thời tiết diễn biến tương đối thuận lợi, trong năm chỉ có 5 cơn bão (năm 2013 là 15 cơn), vụ đông xuân tất cả các công trình công ty phục vụ tưới đều không để xảy ra hạn hán, ngập úng. Trong chống hạn vụ đông xuân Công ty còn tưới hỗ trợ cho xã Ia Co huyện Chư Sê 144,20ha từ nguồn nước của công trình hồ chứa Ia GLai. Vụ mùa không để xảy ra thiệt hại công trình do bão lũ như các năm trước đây.

      +Tư tưởng cán bộ, công nhân toàn công ty ổn định hầu hết đều có tinh thần tiết kiệm, vượt khó, yêu nghề và chung thủy với ngành nghề thủy lợi, thủy nông đã chọn.                                 

      +Lãnh đạo công ty triển khai kịp thời hàng loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí nhằm kiềm chế lạm phát theo chủ trương của UBND tỉnh, Ban hành qui chế chi tiêu nội bộ, Qui chế sử dụng chi phí quản lý xí nghiệp và văn phòng phẩm, Qui chế trả lương điều chỉnh, nhằm giảm thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014 và những năm tiếp theo, song song với việc xây dựng lại định mức chi phí quản lý doanh nghiệp, định mức lao động tiền lương phù hợp với điều kiện thực tế của công ty và pháp luật hiện hành.

      +Tổ chức triển khai tuyên truyền và thực hiện tưới tiết kiệm nước, chuyển đổi biện pháp tưới từ chảy tràn sang tưới bơm ở các công trình tưới cho cây công nghiệp công ty quản lý nhằm chống hạn vụ đông xuân ngay từ đầu vụ. Thành lập ban điều hành lập hồ sơ miễn thuỷ lợi phí và kiểm tra diện tích tăng, giảm ở tất cả các công trình thuỷ lợi thuộc quản lý của công ty.

      +Xây dựng và trình duyệt quy trình vận hành và điều tiết 12 hồ chứa công ty quản lý, thực hiện quy trình vận hành điều tiết liên hồ do Chính phủ ban hành từ 01/9/2014 đối với hồ Ayun Hạ theo yêu cầu của Bộ Tài Nguyên Môi trường.

      +Xây dựng và trình duyệt phương án bảo vệ công trình, phương án phòng chống lụt bão và phương án phòng lũ hạ du cho 12 hồ chứa công ty quản lý. Thuê tư vấn kiểm định an toàn đập, dự báo khí tượng thủy văn, lượng nước đến các hồ chứa lớn, lập qui trình bảo trì các công trình hồ chứa công ty quản lý.

B/Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2014

      Qua một năm thực hiện Nghị quyết với tinh thần đoàn kết và nỗ lực phấn đấu không ngừng, tập thể CBCNVC công ty TNHH một thành viên KTCT thuỷ lợi Gia Lai đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt và đầy đủ các chỉ tiêu, khoản, mục mà Hội nghị đại biểu người lao động ngày 17 tháng 01 năm 2014 đã biểu quyết thông qua và nhất trí cao. Kết quả đạt được thể hiện qua hệ thống chỉ tiêu sau:

I/Chỉ tiêu SXKD chung

 

TT

 

 

NỘI DUNG

 

Đon vị

tính

KH

2014

TH

Năm 2014

TH/KH (%)

A

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

Triệu đồng

31.839

32.510

102,10

1

Cấp nước, tưới, tiêu nước

Ha (m3)

26.988,07

27.287,46

101,10

2

Doanh thu QLKT &KTTH

Triệu đồng

31.839

32.510

102,10

B

HOẠT ĐỘNG KD, TN KHÁC

Triệu đồng

1.100

478

43,45

C

TỔNG DOANH THU (A+B)

Triệu đồng

32.939

32.998

100,17

D

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

 

 

 

 

1

Tổng số LĐ bình quân năm

Người

292+6

292+6

100

2

Tổng quỹ lương

Triệu đồng

18.429,85

18.157

98,5

3

Lợi nhuận (trước thuế)

Triệu đồng

200

1.887,63

943,50

4

Nộp ngân sách (nộp đủ)

Triệu đồng

250

477,88

191,20

5

BHXH-BHYT-BHTN (32,5%)

Triệu đồng

nộp đủ

nộp đủ

100

6

Tiền lương bình quân

Triệu đồng

5,00

5,088

101,76

7

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

5,48

5,750

104,92

8

Thực hiện công tác XH-từ thiện

Triệu đồng

45

46

102,22

II/Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch QLKT Công trình thuỷ lợi tỉnh giao năm 2014

I/ Diện tích tưới và doanh thu thực hiện 2014

Diện tích tưới theo biện pháp công trình

Diện tích kế hoạch

(ha)

Diện tích thực hiện

(ha)

TH/KH

(%)

CHỈ TIÊU

26.988,07

27.287,468

101,10

1/Cấp nước cây Cà phê

4.315,05

4.320,79

100,13

2/Cấp nước cây Tiêu

174,89

174,89

100

3/Cấp nước cây Chè

30,00

30

100

4/Lúa Trọng lực kết hợp động lực (bơm)

495,22

495,22

100

5/Lúa tự chảy

17.892,48

18.170,838

101,55

6/Màu tự chảy

3.418,78

3.434,08

100,45

7/Lúa tạo nguồn

89,72

89,72

100

8/Màu tạo nguồn

412,00

412,00

100

9/Cấp nước cây cà phê thu TLP

63,33

63,33

100

10/Cấp nước ao nuôi trồng thuỷ sản

96,60

96,60

100

Tổng doanh thu hoạt động Công ích

31.838.756.480 

32.510.922.229

102,10

+Doanh thu cấp nước nông nghiệp

28.407.944.780

27.509.309.180

96,84

+Doanh thu khai thác tổng hợp

3.430.811.700

5.001.613.049

145,78

*Trong đó:

 

 

 

+Cấp nước thuỷ điện Ayunhạ

1.680.000.000

2.230.960.951

132,79

+Cấp nước thuỷ điện Biển hồ

50.000.000

100.373.440

200,74

+Cấp nước Cao su Hoàng Anh

50.400.000

66.297.000

131,54

+Cấp nước CB mủ cao su hồ Ia Glai

191.999.700

187.573.050

98,20

+Cấp nước nhà máy đường Ayun Pa

388.800.000

689.884.020

172,29

+Cấp nước nhà máy nước Ayun Pa

594.612.000

742.911.750

124,94

+Cấp nước thủy điện Kênh Bắc

420.000.000

658.392.436

156,76

+Câp nước NTTS Hồ Plei Pai

55.000.000

0

 

+Thủy sản (AyunHạ, Ia M’Lah,Ia Ring)

206.000.000

160.505.402

77,91

+Du lịch (Ayun Hạ, Biển Hồ)

185.000.000

164.715.000

89,03

 

 

 

 

2/Kết quả hoạt động kinh doanh, thu nhập khác năm 2014

TT

Doanh thu

Đơn vị

Kế hoạch năm

Thực hiện

TH/KH (%)

1

Tư vấn-Xây dựng cơ bản

đồng

770.000.000

0

0

2

Thu nhập khác

đồng

0

477.413.688

 

 

Cộng 

đồng 

770.000.000

477.413.688

62,00

III/Đánh giá kết quả thực hiện, những việc đã làm được và chưa làm được:

1/Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

      +Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 UBND tỉnh giao cho công ty; Công ty thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 2014 cho các đơn vị sản xuất trực thuộc sát với thực tế của từng đơn vị, các đơn vị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt là chỉ tiêu cấp nước phục vụ sản xuất phi nông nghiệp.

      +Về phòng chống lụt bão, hạn hán giảm nhẹ thiên tai: Trong năm Công ty đã tập trung cao cho công tác chống hạn vụ đông xuân, giảm tới mức tối đa diện tích bị hạn ở các công trình công ty quản lý, ngoài ra còn chống hạn cho 114,20ha xã Ia Co giúp UBND huyện chư Sê từ nguồn nước của công trình hồ chứa Ia GLai, công tác kiểm tra công trình và chuẩn bị cho phòng chống lụt bão trong mùa mưa (vụ mùa) cũng được chú trọng và tăng cường, toàn công ty không có diện tích tuới bị thiệt hại và công trình bị lụt bão xâm hại nặng.

2/ Những việc đã làm được                                    

      +Tổ chức sớm và thành công Hội nghị đại biểu người lao động từ ngày 17/01 năm 2014. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất chi tiết cho các đơn vị và phát động phong trào thi đua liên tịch giữa công ty và công đoàn công ty ngay Hội nghị người lao động đầu năm.

      +Nghiệm thu, thanh lý xong hợp đồng dùng nước và trình duyệt hồ sơ miễn thuỷ lợi phí năm 2014 đúng tiến độ, trình các cấp có thẩm quyền đúng thời gian qui định.

      +Triển khai kịp thời và đạt kết quả tốt phương án tưới tiết kiệm nước cho cây công nghiệp mà điển hình là khu tưới Ia Sao, tưới đủ 3 đợt tưới cho cây cà phê.

      +Phục vụ tốt công tác tưới và cấp nước trong năm 2014, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, thực hiện chỉ đạo điều hành sát sao nên không có diện tích bị hạn và ngập úng như các năm trước đây, không có diện tích bị thiệt hại phải đền bù do xả lũ đột xuất từ các công trình hồ chứa.

      +Chỉ đạo điều tra tăng diện tích tuới lúa ở các công trình khác như Ia M’Lah, Plei Pai, Ia Ring bù lại diện tích cà phê bị giảm ở Khu tưới Ia Sao thuộc công trình Biển Hồ.                          

      +Tích cực chỉ đạo để ổn định sản xuất kinh doanh xí nghiệp kinh doanh tổng hợp thu hẹp xây dựng cơ bản, tư vấn xây dựng tiếp nhận thêm nhiệm vụ NTTS Ayun Hạ từ xí nghiệp Đầu Mối-Kênh chính chuyển qua, nhận thêm khai thác thủy sản Hồ Ia Ring.

      +Giao dịch ký hợp đồng, lắp đặt đồng hồ đo đếm và thực hiện thành công các hợp đồng cấp nước công nghiệp, thủy điện, sinh hoạt, cao su, mía đường tăng vượt doanh doanh thu cho công ty trên 1 tỷ đồng.

      +Tổ chức hội nghị dùng nước đầu vụ đông xuân, hội nghị chuyển đổi biện pháp tưới từ tự chảy tràn sang tưới bơm đối với các hộ dùng nước lớn như công ty, Nông trường cà phê, tích cực quan hệ với Sở Tài chính, UBND tỉnh ứng đủ vốn hoạt động cho công ty trong suốt năm 2014. 

      +Trả lương cho CNVC đúng hạn, thực hiện đầy đủ các chế độ theo qui định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể đối với người lao động, đảm bảo đời sống công nhân viên chức công ty ổn định, bền vững.                              

      +Đầu tư đổi mới công nghệ thông tin, công nghệ đo đếm nước và công nghệ vận hành công trình.

      +Tạo cơ chế thông thoáng, đúng luật để các xí nghiệp có hồ chứa hoạt động thủy sản có hiệu quả, tạo điều kiện cho nhân dân sinh sống ven hồ được tham gia đánh bắt thủy sản theo phương thức thành lập hợp tác xã hoặc các tổ hợp tác khai thác thủy sản do chính quyền địa phương quản lý ven các hồ chứa của công ty;

      +Triển khai lập và lập xong quy trình vận hành và điều tiết hồ chứa, phương án phòng chống lụt bão, phương án phòng lũ hạ du cho từng công trình hồ chứa công ty quản lý trình UBND tỉnh phê duyệt.

      +Triển khai dự án nâng cấp công trình an toàn hồ đập giai đoạn 1: Hồ Ia H’Rung, Hà Ra Bắc, Hà Ra Nam kịp tiến độ, xây dựng xong đường điện Hồ chứa nước Hà Ra Nam đúng tiến độ như dự án đã đề cập. Chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư nâng cấp các công trình trên giai đoạn 2 vào quý 4 năm 2014 và quý 1 năm 2015.

3/ Những việc chưa làm được                               

      +Chưa tổ chức ký kết hợp đồng cấp nước cho cây công nghiệp theo mét khối thuộc khu vực Tây Trường Sơn theo kế hoạch đề ra là 1.117ha (Do tiến độ thống kê số lượng, chủng loại máy bơm, thực hiện thỏa thuận trong đầu tư mua sắm gắn đồng hồ đo đếm nước triển khai chậm, chất lượng đồng hồ chưa đảm bảo và đặc biệt là lòng dân chưa thuận do chi phí bớm có gắn đồng hồ quá cao), thiệt hại doanh thu thủy lợi phí gần 1,2 tỷ đồng.

      +Chưa chủ động thực hiện được công tác tự dự báo khí tượng thủy văn, dự báo lượng nước đến các hồ chứa công ty quản lý, đặc biệt là đối với các hồ chứa thuộc qui trình vận hành liên hồ như hồ Ayun Hạ. Năm 2013, 2014 công ty đều  phải ký hợp đồng thuê ngoài.

      +Công tác kiểm định an toàn hồ đập triển khai còn chậm và lúng túng chưa tìm được phương pháp khả thi, tiết kiệm kinh phí và còn kéo dài thời gian. Công tác quản lý hành lang chỉ giới công trình không thực hiện thường xuyên, hồ sơ xử lý vi phạm những năm truớc lưu không đầy đủ hay thất lạc, khi cần phải xử lý lại tìm không ra hồ sơ đã xử lý từ trước.

      +Công tác điều tra phát triển thêm diện tích còn thụ động, chưa tự giác chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện, hầu hết các đơn vị còn chưa bỏ được thói quen cũ thường trông chờ vào lệnh của Giám đốc, kinh phí điều tra, tiền xăng xe của công ty.

      +Công tác du lịch và liên doanh, liên kết nuôi trồng thuỷ sản các hồ còn lại của công ty dẫm chân tại chỗ không phát triển thêm được, giám đốc các xí ghiệp có hồ chứa còn ngại khó, thụ động, chưa tự giác tìm kiếm đối tác, tự giác quan hệ với chính quyền địa phương để thành lập HTX, các tổ hợp tác nuôi trồng và khai thác thủy sản theo qui định của pháp luật hiện hành,...v.v

      +Công tác lập kế hoạch, công tác điều chỉnh kế hoạch hợp lý, giải trình tăng giảm so với thanh lý hợp đồng năm trước thực hiện chưa linh hoạt và chính xác theo yêu cầu đăt ra. 

IV/Kết quả thực hiện một số giải pháp sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động và các biện pháp quản lý, điều hành đề ra trong Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động ngày 17/01 năm 2014

      Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động ngày 17/01 năm 2014 đã đề ra 4 giải pháp sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tỉnh giao của công ty và 15 biện pháp tổ chức thực hiện các giải pháp trên. Trong năm công ty đã điều hành thực hiện như sau:

* Về Thực hiện 4 giải pháp:

Về sắp xếp :

+Kiện toàn, sắp xếp bộ máy lãnh đạo, quản lý, điều hành công ty và  xí nghiệp thủy nông trực thuộc. Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn cho người đứng đầuĐã thực hiện bằng biện pháp xếp hạng các xí nghiệp trực thuộc và trả lương theo hạng xí nghiệp cho ban giám đốc và Trưởng phòng tổng hợp

+Sắp xếp lại mô hình kinh doanh bổ sung của công ty, chuyển bộ phận kinh doanh thuỷ sản, du lịch từ xí nghiệp kinh doanh tổng hợp về các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc có kinh doanh thuỷ sản và du lịch, chuyển bộ phận kinh doanh xây dựng và tư vấn xây dựng từ đội công trình về xí nghiệp kinh doanh tổng hợp và thực hiện thu hẹp sản xuất cho lĩnh vực kinh doanh này; Đã thực hiện nhưng không hiệu quả do khâu Nuôi trồng thủy sản hồ chứa không thoát ra được bởi yêu cầu của UBND tỉnh về an sinh của ngư dân sinh sống ven hồ, nên đến cuối năm xí nghiệp kinh doanh tổng hợp lại đảm nhận nhiệm vụ Nuôi trồng và khai thác thủy sản.

+Sắp xếp lại nhân sự và tạo thêm nguồn lực để tập trung đẩy mạnh công tác quản lý hồ chứa theo Nghị định 72/NĐ-CP về an toàn hồ đập, chuyên môn hoá trong công tác quản lý vận hành, cụ thể phân chia công trình công trình Ayun Hạ thành hai xí nghiệp: xí nghiệp quản lý đầu mối - chuyên kênh không quản lý diện tích và xí nghiệp quản lý hệ thống. Đã thực hiện đầu tư nâng cấp đảm bảo an toàn hồ đập 3 hồ, kiểm định an toàn đập 1 hồ Ayun Hạ, lập phương án điều tiết, vận hành cho tất cả các hồ, lập ba phương án (bảo vệ, phòng chống lụt bão và phòng lũ hạ du đập) cho các hồ chứa có dung tích lớn hơn 5 triệu m3 nước.

Về đổi mới :

      +Tăng cường quản lý kinh tế, tiết kiệm chi phí hoạt động, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí quản lý ở các xí nghiệp trực thuộc trên cơ sở thực thi quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành trong năm 2013. Năm 2014 thực hiện lập và trình duyệt lại định mức lao động tiền lương, định mức chi phí quản lý doanh nghiệp, ban hành qui chế quản lý chi phí văn phòng phẩm, chi phí quản lý xí nghiệp trực thuộc.

     +Tiếp tục thực hiện (phân công, uỷ quyền) thêm so với năm 2013 một số chỉ tiêu tự chủ điều hành và tự chịu trách nhiệm vật chất cho Phó Giám đốc công ty, Giám đốc xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc, nhưng vẫn thực hiện hạch toán tập trung tại công ty. Thực hiện ủy quyền điều hành bằng văn bản trong từng lĩnh vực cho các phó giám đốc công ty.

Về phát triển:

      +Nhận quản lý thêm công trình của chính quyền địa phương quản lý thuộc hệ thống của công ty, phối hợp với chính quyền địa phương (san ủi, khai hoang) mở rộng nâng cao diện tích tưới thực tế ở mỗi công trình công ty hiện đang quản lý để tăng diện tích phục vụ tưới và nguồn thu cho công ty; Năm 2014 công ty thực hiện nhận quản lý thêm các trạm bơm tưới của dân ở Công trình Ayun Hạ, tăng được diện tích tưới ở công trình Ia Lốp Chư Pưh, Ia Lốp Chư Prông, Ia M’Lah.

      +Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khai thác tiềm năng thuỷ điện, du lịch, nước sinh hoạt, cấp nước công nghiệp ở tất cả các hồ chứa công ty quản lý để tăng thêm doanh thu tiền nước về cho công ty; Công ty luôn thực hiện mở cửa, rải thảm để chờ đón các nhà đầu tư..

      +Tích cực tìm đối tác liên kết để đưa hai hồ chứa Ia Ring, Chư Prông và các hồ chứa còn lại vào nuôi trồng và khai thác thuỷ sản. Năm 2014 đã đưa hồ Ia Ring vào NTTS

Về nâng cao hiệu quả hoạt động:

      +Triển khai tưới bơm cho cây công nghiệp 1.117ha có đo đếm nước bằng đồng hồ ở 3 xí nghiệp Chư Păh – Ia Grai, Chư Prông và Chư Sê-Chư Pưh; Không thực hiện được việc gắn đồng hồ đo đếm nước cho 1.117ha cây công nghiệp như kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động đã đề ra, công ty phải điều chỉnh kế hoạch cấp nước cho thủy điện, mía đường, sinh hoạt, cao su để bù lại doanh thu đã bị mất do không thực hiện được điều này, dự kiến năm 2015 sẽ gắn đồng hồ đo nước theo phương pháp chọn mẫu cho một số diện tích cây công nghiệp để làm căn cứ thuyết minh cho đơn giá thu thủy lợi phí cấp nước cây công nghiệp không đo đếm được bằng 80% giá thu thủy lợi phí lúa hai vụ.

      +Thực hiện quản lý nghiêm thơi gian lao động và năng suất lao động ở tất cả các đơn vị cơ sở trong toàn công ty. Thực hiện điều động luân chuyển lao động hoặc ký hợp đồng thời vụ thay cho định biên thêm lao động. Công ty đã triển khai đọc báo đầu giờ buói sáng để quản lý thời gian lao động của công nhân viên chức và được duy trì cho tới hôm nay.

*Về thực hiện 15 biện pháp quản lý điều hành:

      Trong 15 biện pháp tổ chức, quản lý, điều hành Hội nghị đại biểu người lao động của công ty đã đề cập, năm 2014 dưới sự chỉ đạo điều hành của ban quản lý công ty, sự giám sát hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, UBKT Công đoàn  cơ sở, Công ty đã thực hiện tốt 12 biện pháp riêng 3 biện pháp thứ 7, 10. 12 chưa thực hiện được, đều có lý do khách quan như đã trình bày ở phần trên, cụ thể là các biện pháp sau:

      7. Có phương án khả thi để đưa 8 hồ chứa còn lại của công ty vào nuôi trồng và khai thác thủy sản.

      10. Động viên các Công ty, Nông trường có cây công nghiệp dùng nước từ công trình thủy lợi của công ty bắt đồng hồ đo đếm nước để thực hiện ký kết hợp đồng dùng nước theo m3 từ vụ đông xuân 2013-2014, tiến tới thực hiện đo đếm cho toàn bộ diện tích cây công nghiệp trong năm 2015

      12. Chỉ đạo 3 xí nghiệp Chư Păh – Ia Grai, Chư Prông và Chư Sê-Chư Pưh tưới cây công nghiệp (1.117ha) có gắn đồng hồ đo đếm nước.

      Trong năm 2013, để thực hiện thành công các giải pháp và biện pháp mà Nghị quyết ĐHCNVC 22/01/2013 đã đề ra dưới sự giám sát của Ban thanh tra nhân dân công ty, Ban Giám đốc công ty đã phối hợp với công đoàn cơ sở phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm. Số đợt phát động thi đua trong năm 2013 công ty đã triển khai: 05 đợt phát động (Gồm: Thi đua SXKD liên tịch giữa Công đoàn và Công ty đầu năm; Thi đua lao động giỏi hoàn thành các chỉ tiêu ké hoạch tỉnh giao năm 2013, Thi đua lao động sáng tạo kết thúc là bình xét chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cuối năm 2013 và hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 6 (2012-2013), Thi đua thực hiện các cuộc vận động (gia đình văn hoá, đơn vị văn hoá, ngày vì người nghèo, xanh-sạch, đẹp nơi ở, nơi làm việc và công trình thuỷ lợi, học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh, làm cho thế giới sạch hơn...) nên 4 giải pháp lớn về sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động và 10 biện pháp tổ chức thực hiện đều được ban giám đốc công ty chỉ đạo điều hành áp dụng, triển khai triệt để đem lại hiệu quả cao.

* Về thực hiện các nhiệm vụ công tác và đảm bảo chế độ cho người lao động

Nghị quyết Hội nghị người lao động ngày 17/01/2014 đã đề ra 7 nhiệm vụ cơ bản và đã được ban điều hành công ty và BCH Công đoàn cơ sở công ty triển khai thực hiện tốt và đầy đủ trong năm.

* Về phấn đấu đạt các Danh hiệu thi đua đã đăng ký trong năm

      1. Trên 90% CNVC đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 100% lao động hoàn thành nhiệm vụ, không có lao động bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

      2. 125 CBCN lao động được Giám đốc Công ty khen thưởng.

      3. 50 Lao động xuất sắc được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

      4. 6 Cán bộ, công nhân lao động được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

      5. 01 Tập thể (Công ty) được đề nghị UBND tỉnh công nhận “tập thể lao động xuất sắc” và tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua Cụm-Khối

      6. 05 tập thể lao động được công nhận “Tập thể Lao động tiên tiến” 

      7. 02 cá nhân được đề nghị tặng bằng lao động sáng tạo, 02 Cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và 2 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ.

* Về Công tác Thi đua – Khen thưởng – Hoạt động Văn hóa thể thao:

     Trong năm 2014 dưới sự chỉ đạo của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai Công ty đã tổ chức Phát động phong trào thi đua lâp thành tích cao nhất kỷ niệm 60 chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014). Tổng kết và trao thưởng trong dịp kỷ niệm 31 năm ngày thành lập công ty và đón nhận huân chương lao động hạng nhất 30/6/2014. Thành tích thi đua chủ yếu hoàn thành công tác tưới vụ đông xuân 2013-2014, tổng kết đánh giá và thực hiện khen thưởng từ công ty (giấy khen của giám đốc công ty cho tập thể và cá nhân trong công ty);

    Duy trì các hoạt động Văn hóa thể thao trong toàn công ty. Tham gia hoạt động thể thao bóng đá mini sân cỏ nhân tạo 5 người do Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng tổ chức. Ngoài ra còn thường xuyên phối hợp với công đoàn cơ sở công ty đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, phấn đấu bình quân 25 người có 1 sáng kiến, làm căn cứ để xét công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cuối năm.

 

Phần II:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015, MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỚN VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I/Tình hình chung:    

      1/ Đối với tỉnh Gia Lai: Năm 2015 là năm cuối thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2010- 2015). Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh đã đề ra cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,98%, trong đó nông lâm nghiệp-thủy sản tăng 6,87%, công nghiệp-xây dựng tăng 15,16%; dịch vụ tăng 16,21%. Tổng vốn đầu tư  toàn xã hội là 15.500 tỷ đồng, tăng 16,98% so với năm 2014. Từ thực tế tăng trưởng kinh tế Việt Nam và tỉnh nhà năm 2014, có thể thấy năm 2015, nền kinh tế vẫn chưa thể ra khỏi giai đoạn trì trệ. Những khó khăn trong năm 2014 vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2015. Tóm lại có thể nhận định, nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng, song tốc độ rất chậm.

      2/ Đối với công ty.   

      Năm 2015 là năm thứ 3 công ty thực hiện Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/012 của Chính Phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh 143/2003/ NĐ-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi” Thông 41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013 Về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP; Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai “Qui định chi tiết thực hiện một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP” với mức giá và chính sách hợp lý có lợi hơn cho công ty và hộ dùng nước. Trên cơ sở đó, từ những khó khăn và thuận lợi kết hợp với việc thực hiện định hướng của Nhà nước và UBND tỉnh; Năm 2015 Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi Gia Lai phấn đấu đạt mức tăng trưởng 1,27% diện tích phục vụ tưới so với năm 2014 thể hiện của thể qua hệ thống chỉ tiêu sau: 

II.CHỈ TIÊU SXKD CHÍNH NẮM 2015:

1. Chỉ tiêu chung

 

TT

 

 

NỘI DUNG

 

Đon vị

tính

TH

Năm 2014 

 

Kế hoạch năm 2015 

A

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

Triệu đồng

32.510

31.815

1

Cấp nước, tưới, tiêu nước

Ha (m3)

27.287,46

27.633,79

2

Doanh thu

Triệu đồng

32.510

31.815

B

HOẠT ĐỘNG KD. TN KHÁC

Triệu đồng

478

1.155

C

TỔNG DOANH THU (A+B)

Triệu đồng

32.998

32.970

D

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

 

 

 

1

Tổng số LĐ bình quân năm

Người

292+6

295+6

2

Tổng quỹ lương

Triệu đồng

18.157

19.280

3

Lợi nhuận (trước thuế)

Triệu đồng

1.887,63

200

4

Nộp ngân sách (nộp đủ)

Triệu đồng

477,88

235

5

BHXH-BHYT-BHTN (32,5%)

Triệu đồng

nộp đủ

nộp đủ

6

Tiền lương bình quân

Triệu đồng

5,088

5,3

7

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

5,750

5,9

8

Thực hiện công tác XH-từ thiện

Triệu đồng

46

50

 

2. Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

Diện tích tưới theo biện pháp công trình

Diện tích

(ha)

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

CHỈ TIÊU

27.633,79

 

31.815.432.616

1/Cấp nước cây cà phê (4.267,708)

4.267,71

912.000

3.892.149.696

2/Cấp nước cây tiêu

179,39

912.000

163.603.680

3/Cấp nước cây Chè

30,00

912.000

27.360.000

4/Lúa Trọng lực kết hợp động lực (bơm)

579,96

1.385.000

803.244.600

5/Lúa tự chảy

18.222,44

1.140.000

20.773.579.320

6/Màu tự chảy

3.442,18

456.000

1.569.634.080

7/Lúa tạo nguồn

60,18

456.000

27.442.080

8/Màu tạo nguồn

692,00

182.400

126.220.800

9/Cấp nước cây công nghiệp thu TLP

63,33

912.000

57.756.960

10/Cấp nước ao nuôi trồng thuỷ sản ao

96,60

2.500.000

241.500.000

11/Cấp nước công nghiệp, thuỷ điện,TS

0,00

 

4.132.941.400

*Trong đó:

 

 

4132940000

Cấp nước thuỷ điện Ayunhạ

 

 

1.870.080.000

Cấp nước thuỷ điện Biển hồ

 

 

50.000.000

Cấp nước tưới cây Cao su Hoàng Anh

 

 

66.360.000

Cấp nước chế biến mủ cao su hồ Ia Glai

 

 

184.500.000

Cấp nước nhà máy đường Ayun Pa

 

 

650.000.700

Cấp nước nhà máy nước Ayun Pa

 

 

650.000.700

Cấp nước thủy điện Kênh Bắc

 

 

480.000.000

Cấp nước NTTS Hồ Ia M'Lah

 

 

62.000.000

Câp nước NTTS Hồ Ayun Hạ

 

 

80.000.000

Cấp nước nuôi trồng thủy sản hồ Ia Ring

 

 

40.000.000

3. Chỉ tiêu giao cho các đơn vị trực thuộc năm 2015

 

TT

 

 

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

QLKT

Diện tích

HĐ tưới

(ha)

Gía trị

phục vụ

tưới (đồng)

Trong đó Phải thu TLP

Diện

tích (ha)

Thành tiền

(đồng) 

1

XN Thuỷ nông Pleiku-Mang Yang

1.017,09

1.144.012.800

 

0

2

XN Thuỷ nông Chư Păh-Ia Grai

2.586,01

2.570.070.776

 

50.000.000

3

XN Thuỷ nông Chư Prông

2.375,12

2.332.440.000

63,33

57.756.960

4

XN Thuỷ nông Chư Sê-Chư Pưh

2.403,77

2.600.560.960

 

224.500.000

5

XN Thuỷ nông ĐM-KC Ayunhạ

9.988,28

13.964.981.440

 

2.496.440.000

6

XN TN Kênh Nam-BắcAyunhạ

4.663,52

6.600.534.640

 

1.300.001.400

7

XN Thuỷ nông Ia M'Láh

4.600,00

2.602.832.000

 

62.000.000

 

CỘNG QLKT

27.633,79 

31.815.432.616 

63,33 

4.190.698.360 

Căn cứ khả năng thực tế của từng đơn vị Công ty sẽ giao chỉ tiêu bằng hoặc cao hơn.

4. Chỉ tiêu khai thác tổng hợp và kinh doanh giao cho các đơn vị năm 2015

 

KINH DOANH BỔ SUNG, KHAI THÁC TỔNG HỢP

Lợi nhuận +tiền nước (đ)

Doanh thu (đ)

1

XDCB + Tư vấn xây dựng (XN Kinh doanh tổng hợp)

40.000.000

1.000.000.000

4

Du lịch Ayun Hạ  (XN ĐM-KC AyunHạ)

14.000.000

140.000.000

6

Du lịch Biển Hồ (XN Chư Păh-Ia Grai)

1.500.000

15.000.000

 

CỘNG KD

55.500.000

1.155.000.000

 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỚN VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I/ Các giải pháp về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động

a/Về sắp xếp :

      +Sắp xếp lại mô hình kinh doanh bổ sung của công ty, thu hẹp kinh doanh xây dựng và tư vấn xây dựng, chuyển kinh doanh thủy sản, du lịch về từng xí nghiệp có hồ chứa tự quản lý và hoạt động kiêm nhiệm, chuyển đổi xí nghiệp kinh doanh tổng hợp thành đội sửa chữa công trình và phòng chống lụt bão.

      +Sắp xếp lại tổ chức nhân sự ở từng xí nghiệp quản lý khai thác, tổ chức lại công tác kỹ thuật viên trực thuộc phòng tổng hợp ở mỗi xí nghiệp để đảm đương được nhiệm vụ sửa chữa thường xuyên, thời vụ, xử lý sự cố công trình và kiểm tra bảo dưỡng công trình hàng ngày của các trạm quản lý thủy nông trực thuộc. 

b/Về đổi mới :

      +Thực hiện đúng qui trình trong công tác quản lý nước, đúng pháp luật trong công tác quản lý kinh tế và tiết kiệm chi phí, đúng địa chỉ và gắn trách nhiệm cá nhân trong quản lý công trình thủy lợi.

     +Tiếp tục thực hiện (phân công, uỷ quyền) thêm so với năm 2014 một số chỉ tiêu tự chủ điều hành và tự chịu trách nhiệm vật chất cho Phó Giám đốc công ty, Giám đốc xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc.

c/Về phát triển:

      +Đẩy mạnh công tác cấp nước thủy điện, thủy sản, sinh hoạt, công nghiệp nhằm tăng thêm doanh thu tiền nước cho công ty.

      +Lập dự án và chuẩn bị đầu tư xây dựng thủy điện Hồ chứa Ia Mơr 1,5MB

      +Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khai thác du lịch, nước sinh hoạt, cấp nước công nghiệp, chăn nuôi gia súc ở tất cả các hồ chứa công ty quản lý để tăng thêm doanh thu tiền nước về cho công ty;

      +Tích cực tìm đối tác liên kết để đưa hai hồ chứa Chư Prông, Tân Sơn và 6 hồ chứa còn lại vào nuôi trồng và khai thác thuỷ sản.

d/Về nâng cao hiệu quả hoạt động:

      +Triển khai tưới bơm có đo đếm nước bằng đồng hồ theo phương pháp chọn mẫu để làm định mức (Mời hai bộ, 3 sở và các huyện có liên quan tham gia) thực hiện bằng ba mẫu, mỗi mẫu chọn từ 10-30ha, 2 mẫu cà phê chọn ở hai xí nghiệp Chư Păh – Ia Grai và Chư Prông, mẫu tưới cho cây tiêu chọn ở  xí nghiệp Chư Sê-Chư Pưh; Chứng minh cho được lượng nước tưới lớn hơn hoặc tương đương với đơn giá 80% tưới lúa hai vụ.

      +Tăng cường quản lý lao động cả về năng suất lao động và thời gian lao động ở tất cả các đơn vị cơ sở trực thuộc trong toàn công ty. Thực hiện điều động, huy động tập trung lao động phục vụ công tác tưới, công tác tu sửa công trình và xử lý sự cố công trình. Tăng cường và linh hoạt sử dụng lao động ngắn hạn thời vụ để giảm lao động định biên.

II/ Một số biện pháp cần được áp dụng và triển khai nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, Cụ thể như sau:

      1. Triển khai đồng bộ phương án chống hạn vụ đông xuân 2014-2015 và chống lũ cho vụ mùa 2015 ngay từ khi bước vào sản xuất vụ đông xuân nhằm an toàn hồ đập và giảm thiệt hại về giá trị phục vụ cho công ty;

      2. Hoàn thành dứt điểm công tác cấp đất bảo vệ công trình hồ chứa Ia Ring, lập phương án, thuê tư vấn và trình đề nghị cấp đất bảo vệ các công trình hồ chứa khác chưa được cấp đất còn lại. Cân đối kinh phí thuê tư vấn lập thủ tục cho thuê đất 34 nhà quản lý công trình của công ty trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố.

      3. Thuê tư vấn kiểm định an toàn đập Chư Prông, một số đập khác nếu kinh phí cho phép; Lập qui trình bảo trì các công trình hồ chứa còn lại do công ty quản lý.

      4. Các Xí nghiệp cấp nước công nghiệp, thủy điện, thủy sản, sinh hoạt duy trì giá trị cấp nước ổn định như năm 2014.

      5. Tiếp tục lập và trình duyệt qui trình vận hành điều tiết, phương án bảo vệ, phương án phòng chống lụt bão và phương án phòng lũ hạ du các công trình hồ chứa công ty quản lý.

      6. Tiếp tục thực hiện thi sát hạch đối với Công nhân quản lý thủy nông, cử nhân, kỹ sư (tại chức, từ xa, vừa học, vừa làm) mỗi lần nâng lương, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Điều chỉnh lại qui chế trả lương phù hợp hơn với thị trường và hoạt động của công ty.

      7. Trình tỉnh để được Trung tâm giống hỗ trợ thả giống xuống 8 hồ còn lại chưa đưa vào nuôi trồng và khai thác thủy sản của công ty nhằm bổ sung nguồn lợi cho các hồ chứa trên địa bàn và nâng cao đời sống cho nhân dân sinh sống ven hồ.

      8. Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp khai thác thủy lợi Gia Lai lập phương án sản xuất kinh doanh tự chủ về tài chính, trình chủ tịch công ty phê duyệt để không ảnh hưởng đến hoạt động công ích của công ty.

      9. Hoàn thành dự án nâng cấp an toàn hồ đập Ia H’rung, Hà Ra Bắc, Hà Ra Nam đợt hai đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí. Lập dự án đề nghị nâng cấp công trình Ayun Hạ từ nguồn vốn của Trung ương.

      10. Quan hệ với các Công ty, Nông trường có cây công nghiệp dùng nước từ công trình thủy lợi cùng làm việc với các Sở Ngành, Bộ Nông nghiệp, Tài chính để có được quyết định mức thu thủy lợi phí đối với cấp nước cho cây công nghiệp không đo đếm được bằng 80% mức thu đối với cây lúa hai vụ/năm, tăng thêm doanh thu cho công ty 5 tỷ đồng/năm.

      11. Tổ chức thành công Hội nghị dùng nước các xí nghiệp tưới cho cây công nghiệp, thỏa thuận phương thức cấp nước và thương thảo hợp đồng dùng nước trước khi mở nước tưới Vụ đông xuân cũng như Vụ mùa.

      12. Lập dự án và thành lập ban chuẩn bị đầu tư nhà máy thủy điện 1,5MB hồ chứa nước Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai.

 

Phần III:

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

      Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Đảng bộ Công ty, sự điều hành của Chủ tịch và Ban giám đốc công ty, sự phát động thi đua sản xuất kinh doanh hiệu quả, động viên, giáo dục người lao động kịp thời của Công đoàn cơ sở công ty, sự xung kích đi đầu của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, sự nhiệt tình không kể ngày đêm của lực lượng bảo vệ công trình, lực lượng phòng chống lụt bão, lực lượng tự vệ xí nghiệp, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, hộ dùng nước và sự đoàn kết nhất trí cao từ lãnh đạo đến công nhân viên chức-Lao động trong toàn công ty. Năm 2014 công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi Gia lai đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ QLKT và bảo vệ công trình thuỷ lợi được giao, thực hiện hoàn thành và tương đối đầy đủ các chỉ tiêu, khoản, mục mà Nghị quyết Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2014 tổ chức ngày 17/01/2014 đã đề ra.

      Năm 2015, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai tuy đã nhìn thấy nhiều khó khăn đang chờ đợi ở phía trước, nhiều vất vả trong hiện tại sản xuất đầu vụ đông xuân, song công ty tin tưởng rằng sẽ thực hiện được và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra và sẽ được Hội nghị Đại biểu người lao động hôm nay quyết nghị thông qua, đóng góp vào việc hoàn thành hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà UBND tỉnh Gia Lai đã định hướng cho ngành nông nghiệp năm 2015. Hội nghị Đại biểu người lao động lần này chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng các vị khách mời, các đại biểu của cơ sở trực thuộc sẽ có nhiều ý kiến thảo luận, góp ý, bổ sung vào bản dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện NQ Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014 và Quyết nghị hệ thống chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015, đề ra các biện pháp đúng đắn, phù hợp, sát với thực tế cuộc sống và sản xuất của công ty hơn để giành được những thắng lợi cao hơn năm 2014 đã qua.

2. Một số kiến nghị với Nhà nước, tỉnh, các ngành liên quan và chính quyền địa phương.

     +Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Gia Lai cho phép công ty thực hiện đo đếm nước theo phương thức chọn mẫu, xác định cho được lượng nước cấp tương đương với 80% mức thu thủy lợi phí đối với cây lúa nước hai vụ để đỡ gây phiền hà, khó khăn cho các hộ dùng nước và người dân.

      +UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở KH&ĐT có chủ trương, biện pháp chỉ đạo, huy động dân, các thành phần kinh tế khai hoang diện tích trong khu tưới các công trình công ty quản lý diện tích tưới đang còn thấp so với thiết kế hoặc các công trình công ty mới nhận bàn giao để tăng diện tích tưới cho công ty và diện tích hưởng lợi cho nhân dân.

       Cuối cùng, xin Kính chúc quí vị đại biểu sức khoẻ, chúc Hội nghị trí tuệ, đoàn kết, thành công, nhất trí cao, đề ra và thông qua Nghị quyết sát thực với sản xuất - đời sống kinh tế, chính trị xã hội năm 2015. Chúc năm mới 2015 và xuân Ất Mùi sắp đến an khang-Thịnh vượng!

            Xin chân thành cảm ơn !

 

                                                GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi gửi:

-HĐND&UBND Tỉnh (B/C)

-Sở NN & PTNT (B/C)

-Sở Lao động, TB&XH (B/C)

-Liên đoàn lao động tỉnh (B/C)

-Đại biểu mời;

-Giám đốc, kiểm soát viên, PGĐ

-Các đơn vị sản xuất trực thuộc

-Lưu VT - KH

 

Tuyên bố Bế mạc Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015

- Kính thưa Đoàn chủ tịch

- Kính thưa các vị khách quý,

- Kính thưa các đồng chí đại biểu, Kính thưa Hội nghị!

      Sau 1 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương đầy tinh thần trách nhiệm. Hội nghị đại biểu người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai năm 2015 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Thực sự là một Hội nghị hành động theo tinh thần “Kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới và phát triển”. Thành công của Hội nghị là công sức đóng góp của 298 công nhân viên chức và người lao động trong công ty; Hội nghị được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của đoàn Chủ tịch; Đảng bộ công ty. Thành công Hội nghị là thành công chung của công ty- là ý chí, là nguyện vọng của tất cả CNVC, người lao động trong công ty.

      Hội nghị phấn khởi và vinh dự được đón tiếp đồng chí  ..................................... .

& đồng chi...................................................................................................................

đã quan tâm dành thời gian đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Thay mặt Hội nghị tôi xin cảm ơn sự quan tâm to lớn của các đồng chí Lãnh đạo, các vị khách quý đã giành cho Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015 của công ty.

Kính thưa Hội nghị

      Trong thời gian Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung ghi trong chương trình Hội nghị. Có ........... ý kiến tham luận tập trung vào: Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động công ty (17/01) năm 2014; mục tiêu; yêu cầu, nhiệm vụ và hệ thống chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp lớn và các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2015 của công ty; 32 ý kiến chất vấn chủ doanh nghiệp về sửa đổi bổ sung nội qui, qui chế, thoả ước lao động tập thể, các chế độ của người lao động và đã được chủ doanh nghiệp trả lời cặn kẽ, thoả đáng. Hội nghị đã nghe Thông tin tài chính công ty năm 2014 và tham gia vào báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2014 của Ban thanh tra nhân dân và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2015. Hội nghị đã Bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với chủ doanh nghiệp theo qui đinh mới của Nghị định 60/NĐ-CP. Trên cơ sở đó các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị. Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến trong Hội nghị và chuyển lại cho Đoàn thư ký hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết Hội nghị và ban hành xuống đến các đơn vị cơ sở trong tháng 02/2015;

Kính thưa Hội nghị,

      Đến giờ phút này, Hội nghị đại biểu người lao động công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai năm 2015 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Hội nghị có sự đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong công ty, đóng góp của Hội nghị toàn thể người lao động cấp cơ sở; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ công ty và cấp trên. Hội nghị cảm ơn những đóng góp to lớn của các đơn vị cơ sở trực thuộc đã giành cho Hội nghị.

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí,

      Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2015 lần này sẽ được thực hiện trong tình hình mới, thuận lợi có nhiều, song cũng không ít khó khăn. Tuy vậy thành công của Hội nghị là nguồn sức mạnh mới cho tất cả công nhân viên chức và người lao động trong công ty chúng ta tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đưa Nghị quyết Hội nghị sớm đi vào cuộc sống;

      Với niềm tin tưởng đó, thay mặt đoàn Chủ tịch tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị đại biểu người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai năm 2015.

     Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các vị đại biểu dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt !

Đăng nhập