Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Còn khó khăn,...

- Những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn nhằm đảm bảo đủ lượng nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên,...

THÔNG TIN NỘI BỘ

THÔNG TIN QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH

- Những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn nhằm đảm bảo đủ lượng nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên,...
THÔNG TIN THỦY VĂN NGUỒN NƯỚC

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN KHỐI THI ĐUA CỤM CNXD

Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : tchcthuyloi@gmail.com