Ngày giờ

HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HÀ RA (H'RA)
04:20:10 15/07/2015
Nhiệm vụ công trình: - Cấp nước tưới cho 610,7 ha đất canh tác, trong đó tưới tự chảy 392,3 ha và tạo nguồn cho 218,4 ha. - Cấp nước sinh hoạt cho 6.000 người. - Cải tạo cảnh quan môi trường vùng dự án, kết hợp nuôi thủy sản trong lòng hồ.

HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HÀ RA

            1. Tên công trình: Hệ thống thủy lợi Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

            2. Địa điểm xây dựng: Xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

            3. Nhiệm vụ công trình:

- Cấp nước tưới cho 610,7 ha đất canh tác, trong đó tưới tự chảy 392,3 ha và tạo nguồn cho 218,4 ha.

- Cấp nước sinh hoạt cho 6.000 người.

- Cải tạo cảnh quan môi trường vùng dự án, kết hợp nuôi thủy sản trong lòng hồ.

            4. Các thông số kỹ thuật chủ yếu;

- Cấp công trình: Hồ Hà Ra Nam cấp III

                            Hồ Hà Ra Bắc và đập dâng Đa Ha cấp V;

- Mức bảo đảm tưới P = 75%

- Tần suất lũ thiết kế cấp III   P = 1%; Cấp IV    P = 1,5%; Cấp V    P = 2%

- Hệ số tưới cho lúa q = 1,13 l/s/ha

- Hệ số tưới cho cà phê q = 0,4 l/s/ha

- Nước sinh hoạt 80l/người/ngày

5. Quy mô, kết cấu các hạng mục công trình:

TT

Thông số kỹ thuật

Đơn vị

Hà Ra Nam

Hà Ra Bắc

Đập dâng Hà Ra Bắc

Đập Đa Ha

1

Diện tích lưu vực

Km2

8,14

2,48

16,5

8,83

2

Diện tích tưới

ha

275

299,5

 

36,2

3

Cấp công trình

 

III

IV

V

V

4

Mực nước dâng BT

m

728,62

723,12

 

 

5

MNGC

m

730,62

724,48

 

 

6

MN chết

m

720

714,3

 

 

7

Dung tích toàn bộ

1.000m3

2584

747

 

 

8

Dung tích chết

1.000m3

562

74

 

 

9

Dung tích hữu ích

1.000m3

1990

684

 

 

10

Đập

 

Đập đất đồng chất

Đập đất đồng chất

Đá xây bọc bê tông

Đá xây bọc bê tông

 

Cao trình đỉnh đập

m

732,40

725,60

718

718,34

 

Cao trình đáy đập

m

709,50

706,00

715

717,34

 

Chiều cao đập lớn nhất

m

22,9

19,6

3

1

 

Chiều rộng đỉnh đập

m

5

5

48

1

 

Chiều dài đỉnh đập

m

227

200

 

20

 

Hệ số mái thượng lưu

 

3,25&3,75

3

 

 

 

Hệ số mái hạ lưu

 

3&3,5

3&3,5

 

 

 

Cơ đập thượng, hạ lưu: -

m

721

719

 

 

 

                                 Bcơ

m

2

2

 

 

11

Tràn xả lũ: tự do, đỉnh rộng

 

Vai trái

Vai phải

 

 

 

Cao trình ngưỡng

m

728,62

723,12

718

718,34

 

Chiều rộng tràn

m

14

8

48

20

 

Lưu lượng xả thiết kế

m3/s

61,50

19,72

171,80

76,80

 

Cột nước xả max

m

2

1,36

1,55

1,04

 

Chiều dài dốc nước

m

80

100

 

 

 

Chiều rộng dốc nước

m

10

8

 

 

 

Độ dốc dốc nước

%

17

10

 

 

 

Hình thức tiêu năng

 

đáy

đáy

đáy

đáy

12

Cống lấy nước

 

 

 

 

 

 

Hình thức chảy

 

có áp

có áp

 

 

 

Khẩu diện

cm

D60

D40

D70

30 x 50

 

Cao trình cửa vào

m

718,50

713,80

 

 

 

Cao trình cửa ra

m

718,00

713,50

 

 

 

Chiều dài cống

m

102

84

 

 

 

Lưu lượng thiết kế

l/s

370

80

87

45

13

Chiều dài kênh chính

m

6953

5675

 

 

 

 

 

Đăng nhập