Ngày giờ

Chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2015
05:00:40 15/07/2015
Đối với cây cà phê, tiêu, chè: Áp dụng Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn qủa, hoa, cây dược liệu nếu không tính được theo mét khối (m3) thì thu theo diện tích (ha), mức thu bằng 80% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa (1 vụ) cho một năm. (80% x 1.140.000đồng x 1 vụ đồng = 912.000 đồng/ha) *63,33ha cà phê phải thu thuỷ lợi phí thuộc Công trình hồ chứa Hoàng Ân theo giá như trên; *Cấp nước tưới cây vườn ươm cao su Hoàng Anh Gia Lai tính theo m3 đơn giá 840đồng/m3 * Diện tích lúa nước tưới tạo nguồn ở xí nghiệp Đầu mối-Kênh chính Ayun Hạ là diên tích của các trạm bơm lẻ của một số hộ dân bơm lấy nước từ kênh, hoặc dùng ống dẫn nước từ kênh chính, kênh cấp 1 * Diện tích lúa tưới bơm 233,78*2=467,56ha ở Xí nghiệp Đầu mối-Kênh chính công ty phải hoàn trả lại tiền cho các trạm bơm của địa phương chỉ giữ lại tiền tạo nguồn 40%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đăng nhập