Ngày giờ

Một sáng kiến, nhiều lợi ích
12:27:17 26/07/2015
Đó là sáng kiến “Sáng tạo biện pháp bổ sung nước cho công trình Ia Hrung và cải tiến kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Biển Hồ” của kỹ sư Trương Vân- Giám đốc Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai và các cộng sự. Hiệu quả thực hiện một dự án sửa chữa, nâng cấp 1 công trình nhưng đã đem lại hiệu quả cho 3 công trình. Sáng kiến đã đoạt giải nhì trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ IV.

Đó là sáng kiến “Sáng tạo biện pháp bổ sung nước cho công trình Ia Hrung và cải tiến kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Biển Hồ” của kỹ sư Trương Vân- Giám đốc Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai và các cộng sự. Hiệu quả thực hiện một dự án sửa chữa, nâng cấp 1 công trình nhưng đã đem lại hiệu quả cho 3 công trình. Sáng kiến đã đoạt giải nhì trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ IV.

Công trình thủy lợi tiếp nước từ hồ chứa nước Biển Hồ đến hồ Ia Hrung. Ảnh: Hương Trà

Công trình thủy lợi tiếp nước từ hồ chứa nước Biển Hồ đến hồ Ia Hrung.

Ảnh: Hương Trà

Sáng kiến được hình thành trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, thử nghiệm của tập thể cán bộ lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật trong quản lý, vận hành, khai thác 10 hồ chứa nước thuộc quản lý của Công ty và học tập, đúc rút kinh nghiệm của nhiều công ty khai thác công trình thủy lợi trên toàn quốc. Với quyết tâm làm thế nào quản lý công trình thủy lợi hiệu quả nhất, tốn ít kinh phí nhất mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất để khắc phục hiện tượng thừa nước về mùa mưa, thiếu nước về mùa khô và hạn hán xảy ra thường xuyên nên Giám đốc Trương Vân và các cán bộ kỹ thuật và quản lý của Công ty đã có giải pháp nêu trên, đồng thời soạn thảo thành phương án đầu tư kết hợp với dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Biển Hồ.

Mục đích đạt được của giải pháp: An toàn hồ đập, nâng cao hiệu quả phục vụ các công trình thủy lợi theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT, quan tâm lớn nhất của Công ty là nâng cao quản lý khai thác hồ chứa nước thủy lợi lớn như hồ thủy lợi Biển Hồ và kết hợp xử lý việc thiếu nước thường xuyên không thể khắc phục của công trình hồ chứa nước Ia Hrung và tưới thêm diện tích cho cây trồng.

Trong quá trình nghiên cứu các tác giả đã phát hiện hồ chứa nước Ia Hrung luôn thiếu nước về mùa khô cùng lưu vực sông Sê San với công trình hồ chứa Biển Hồ lại thừa nước có chênh lệch độ cao giữa 2 công trình đầu mối trên 100 mét và giữa hai khu tưới trên 10 mét nên đã có giải pháp thay thế kênh hộp, cầu máng hoặc si phôn vượt suối bằng lắp đặt đường ống thép chiều dài 2,32 km, d = 0,4 mét, dày 4 mm. Đây là giải pháp tối ưu không phải phá cà phê mà chỉ mượn đất chôn ống sau đó hoàn trả lại mặt bằng cho dân có cà phê để tiếp nước từ hồ chứa Biển Hồ sang hồ Ia Hrung.

Giải pháp còn thay thế bê tông cốt thép M150 đổ mái kênh tại chỗ thành biện pháp thi công thay thế bằng bê tông tấm lát M150 dày 7 cm có chít mạch vữa xi măng M100, có khóa mái, khe hở 3 cm giữa các tấm lát để chít mạch. Phần đáy kênh bê tông cốt thép M150 đổ tại chỗ, giảm chiều dày từ 10 cm xuống 9 cm, phía dưới bổ sung vữa xi măng lót M150 dày 2 cm. Làm theo những cách này đã tiết kiệm được chi phí, tạo điều kiện cho nhà thầu tiếp tục thi công thực hiện dự án theo hợp đồng giao thầu đã ký đúng tiến độ đã vạch ra và thi công vượt được lũ năm 2008 trong hoàn cảnh giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Tại hồ thủy lợi Biển Hồ đã tiết kiệm chi phí thi công so với dự toán 1,6 tỉ đồng; tiết kiệm chi phí bù giá thép cho các nhà thầu và Nhà nước 1 tỉ đồng và tiết kiệm chi phí quản lý… Tại hồ Ia Hrung đã tiết kiệm chi phí chống hạn cho dân gần 300 triệu đồng; làm tăng thủy lợi phí hơn 160 triệu đồng; tiết kiệm đầu tư công trình tưới 100 ha trên 12 tỉ đồng; tiết kiệm đền bù giải phóng mặt bằng 0,69 ha cà phê trên 117 triệu đồng. Tổng giá trị làm lợi của toàn giải pháp gần 15,3 tỉ đồng, chống hạn cho gần 200 ha, Công ty đang tưới và tưới thêm 100 ha cà phê của dân. Ngoài ra còn có hiệu quả về xã hội tạo việc làm, dân sinh, lao động…

Giải pháp đã mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội cao tại 2 công trình nêu trên và đã được Công ty nhân rộng tại công trình hồ chứa nước Ia Ring, huyện Chư Sê là xả nước từ hồ Ia Ring xuống suối cấp nước chống hạn cho các công trình đập dâng của dân trong cùng một lưu vực sông, suối và áp dụng tại hồ chứa Ia Glai, huyện Chư Sê. Tiếng lành đồn xa nên nhiều đơn vị khai thác công trình thủy lợi khu vực Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ, Duyên hải miền Trung và các tỉnh miền núi phía Bắc đến tham quan học hỏi kinh nghiệm.

Kỹ sư TrươngVân cho biết: Có thể áp dụng giải pháp này cho 78 công trình hồ chứa có đủ điều kiện chênh lệch độ cao và cùng lưu vực sông suối nằm rải rác trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và các công trình thủy lợi Tây Nguyên và các tỉnh miền núi, trung du nói chung nơi có độ dốc các sông suối cao và có nhiều công trình trên cùng lưu vực.

Hương Trà

 

Đăng nhập