Ngày giờ

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2016
14:53:09 27/01/2016
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2016
Tài liệu đính kèm: Tải về

         UBND TỈNH GIA LAI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KTCT THUỶ LỢI                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số       /BCTĐKT-KTTL                         Gia Lai, ngày 25  tháng 12  năm 2015

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  NĂM 2015 VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THI  ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2016

 

 Kính gửi :     - BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH GIA LAI

                       - KHỐI THI ĐUA CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

 

Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2015

 

A/Đặc điểm, tình hình, khó khăn, thuận lợi

I/Đặc điểm, tình hình 

1/Đặc điểm: Năm 2015 là năm cuối thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước phục hồi chậm, kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn; giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh biến động khó lường; điều đó đặt ra nhiều cơ hội và những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời dự báo những thuận lợi, khó khăn, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh và kế hoạch quản lý khai thác các công trình thủy lợi của công ty được xây dựng với nội dung chủ yếu sát với thực tế hơn so với các năm trước đây; Đối với công ty Năm 2015 là năm thứ ba thực hiện Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi” có hiệu lực từ 01/01/2013 (thay thế Nghị định 115/NĐ-CP) và Thông 41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013 “Về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP”; Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai “Qui định chi tiết thực hiện một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP”; Tóm lại nhà nước đã ba lần tăng lương tối thiểu nhưng giá của Nghị định 67/2012/NĐ-CP hình thành doanh thu của công ty vẫn đứng im. Mặt khác năm 2015 lạm phát thế giới, khu vực vẫn tiếp tục tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến Kinh tế Việt Nam, hoạt động của doanh nghiệp và đời sống CNVC trong công ty;

          2/Tình hình chung: Năm 2015 là năm bản lề triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011 - 2020, Năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, cũng là năm đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị thật cao, đạt kết quả cao nhất tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, đại hội tỉnh đảng bộ tiến tới đại hội đảng toàn quốc lầ thứ XII. Từ tình hình chung nêu trên đã trực tiếp tác động tới quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty, đặc biệt là nhiệm vụ sửa chữa nâng cấp công trình và đầu tư an toàn hồ đập trong mùa mưa bão. 

 

II/Khó khăn

      +Thời tiết khí hậu: Thời tiết vụ đông xuân khô hạn, thiếu nước do hồ chứa mùa mưa năm trước tích không đủ nước; vụ mùa khô hạn, mưa đến muộn, kết thúc sớm, lượng mưa thấp hơn cùng kỳ nhiều năm, hiện tượng El nino đến sớm và kéo dài đến tháng 3 năm 2016

       Năm 2015 cũng là một năm khó khăn của toàn ngành nông nghiệp. Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là biến đổi khí hậu gây nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường như mùa đông ấm ở miền Bắc, mưa lũ gây lụt nặng ở các tỉnh miền núi phía Bắc, hạn hán gay gắt xảy ra trên diện rộng gần khắp cả nước. Mặt khác, thị trường xuất khẩu nông, thủy sản cũng gặp nhiều khó khăn, nhu cầu và giá cả các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều giảm. Diễn biến của thị trường tiền tệ thế giới tác động xấu đến hoạt động xuất khẩu nông sản. Ngoài ra, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi vẫn xảy ra ở một số nơi, giá vật tư đầu vào, phân bón tăng cao... đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả hoạt động và thực hiện kế hoạch của ngành nói chung và của công ty nói riêng.

      +Mức thu thủy lợi phí áp dụng cho cây công nghiệp không đo đếm được tính bằng 80% mức thu tưới lúa 1 vụ/1 năm, công ty đề nghị Bộ ngành và Chính phủ chỉnh sửa thành 1 năm cho phù hợp nhưng vẫn không được chấp thuận, gây thất thu doanh thu thủy lợi phí cho công ty gần 5 tỷ đồng/năm.

      +Do thực hiện kiềm chế lạm phát, theo chủ trương của Chính phủ nên công tác triển khai các dự án an toàn hồ đập, xây dựng hệ thống kênh tưới dưới 150ha  bằng vốn của địa phương và trái phiếu chính phủ tiến độ còn chậm và chưa đồng bộ, dẫn đến đáp ứng sản xuất chưa kịp thời như mong muốn;

      +Công tác tìm việc làm tăng thu nhập cho công nhân viên chức, đầu tư cho nuôi trồng thủy sản hồ chứa và phát triển du lịch trong năm 2015 cũng rất chậm, gặp nhiều khó khăn trở ngại và chưa tìm được phương án tói ưu để giải quyết.

      +Công tác nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ở Hồ Ayun Hạ kể từ khi có văn bản chỉ đạo số 810/UBND-NL ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh cho phép trên 200 hộ dân sinh sống ven hồ được đánh bắt cá và thực hiện các nghĩa vụ đối với công ty, tuy nhiên chỉ có công ty thực hiện văn bản này còn ngư dân thuộc ven hồ huyện Chư Sê không thực hiện, địa phương không thành lập hợp tác xã Nuôi trồng và khai thác thủy sản để đánh bắt và tái tạo nguồn lợi, người dân đã đánh bắt cạn kiệt nguồn lợi thủy sản hồ Ayun Hạ, công ty không có chế tài để ngăn chặn ngư dân khai thác trái phép.

      +Công tác chuyển đổi biện pháp tưới (thay đổi lề lối cũ tưới tự chảy hàng chục năm), giải thích cho dân và các hộ dùng nước, doanh nghiệp cà phê về giao nhận nước, động viên gắn đồng hồ đo nước cho từng máy bơm, ký hợp đồng cấp nước theo khối nước cũng gặp nhiều trở ngại, tập trung nhiều công sức và thời gian và vẫn chưa thu được kết quả như mong muốn.

      +Việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ (5 hồ, 4 hồ thủy điện, 1 hồ thủy lợi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành cũng gây nhiều khó khăn trong công tác vận hành và tích nước cho hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ của công ty.

III/Thuận lợi                         

      +Thời tiết, khí hậu: Do các hồ chứa tích không đủ nước nên công ty ngay từ đầu vụ đã thực hiện phương án tưới tiết kiệm nước và tưới sớm hơn thời vụ ở một số công trình để tránh hạn, Riêng công trìnhAyun Hạ do mực nước hồ xuống quá thấp phải kéo dài thời gian tưới cho vụ mùa gần 1 tháng để chờ mưa...vụ đông xuân tất cả các công trình công ty phục vụ tưới đều không để xảy ra hạn hán, vụ mùa không để xảy ra hạn hán thiệt hại công trình do bão lũ như các năm trước đây.

      +Tư tưởng cán bộ, công nhân toàn công ty ổn định hầu hết đều có tinh thần tiết kiệm, vượt khó, yêu nghề thủy lợi, thủy nông đã chọn.                                 

      +Lãnh đạo công ty triển khai kịp thời hàng loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí nhằm kiềm chế lạm phát theo chủ trương của UBND tỉnh, Ban hành qui chế chi tiêu nội bộ, Qui chế sử dụng chi phí quản lý xí nghiệp và chi phí văn phòng, Qui chế trả lương điều chỉnh, nhằm giảm thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 và những năm tiếp theo, song song với việc xây dựng lại định mức chi phí quản lý doanh nghiệp, định mức lao động tiền lương phù hợp với điều kiện thực tế của công ty và pháp luật hiện hành.

      +Tổ chức triển khai tuyên truyền và thực hiện tưới tiết kiệm nước, chuyển đổi biện pháp tưới từ chảy tràn sang tưới bơm ở các công trình tưới cho cây công nghiệp công ty quản lý nhằm chống hạn vụ đông xuân ngay từ đầu vụ.

      +Xây dựng và trình duyệt hoặc tự phê duyệt quy trình vận hành và điều tiết 12 hồ chứa công ty quản lý, thực hiện quy trình vận hành điều tiết liên hồ theo quyết định 1077/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành từ có hiệu lực từ 01/9/2014 đối với hồ Ayun Hạ theo yêu cầu của Bộ Tài Nguyên Môi trường.

      +Xây dựng và trình duyệt hoặc tự phê duyệt phương án bảo vệ công trình, phương án phòng chống lụt bão và phương án phòng lũ hạ du cho 12 hồ chứa công ty quản lý. Thuê tư vấn kiểm định an toàn đập Chư Prông, dự báo khí tượng thủy văn, lượng nước đến các hồ chứa lớn, lập qui trình bảo trì và trình phê duyệt các công trình hồ chứa công ty quản lý.

IV/ Kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2015

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

* Đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự phối hợp của các đoàn thể trong tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong công ty năm 2015

      +Thi đua yêu nước luôn được cấp ủy đảng và đoàn thể trong công ty đặc biệt quan tâm; Hầu hết các phong trào thi đua yêu nước mà công ty tổ chức phát động và thực hiện trong năm đều được đề cập trong Nghị quyết của đảng ủy công ty và chi ủy các chi bộ trực thuộc trong toàn công ty, triển khai thực hiện là các trưởng phòng, giám đốc các đơn vị trực thuộc.

      +Các đoàn thể trong công ty thực hiện công tác thi đua khen thưởng cũng đều xuất phát từ Nghị quyết của đảng ủy công ty và chi ủy các chi bộ trực thuộc, ngoài các phong trào phát động liên tịch giữa chính quyền và chuyên môn (lao động giỏi, lao động sáng tạo) các đoàn thể còn chủ động phát động thêm các phong trào thi đua yêu nước của đoàn thể cấp trên phát động.

* Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính Phủ, Luật thi đua khên thưởng, Luật sửa đổ bổ sung Luật thi đua khen thưởng, Nghị định 42, Nghị định 39, Nghị định 85, Nghị định 65, Thông tư 02 Bộ Nội vụ về công tác thi đua khen thưởng, Quyết địnhu số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định về công tác thi đua khen thưởng trê địa bàn tỉnh Gia Lai;

      Công ty đã tổ chức cho công nhân viên chức học tập và triển khai các các kế hoạch, văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng đến từng đơn vị cơ sở trực thuộc, làm căn cứ tổng kết phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo phát động từ đầu năm. tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến tập thể cá nhân trong toàn công ty, ghi nhận thành tích của tập thể, cá nhân và đề nghị khen thưởng trong dịp tổng kết năm 2015.

* Đánh giá việc ban hành Nghị quyết, quyết định, kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy đảng, các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể trong thi đua và khen thưởng năm 2015 của công ty.

      Trong năm 2015 Bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng của công ty đã tập trung tham mưu cho tập thể cấp uỷ và giám đốc công ty ban hành văn bản (Nghị quyết, quyết định, kế hoạch, chương trình hành động) về thi đua khen thưởng như: Ban hành Qui chế thi đua khen thưởng và kỷ luật sửa đổi, phối hợp với Công đoàn cơ sở ban hành các văn bản phát động phong trào thi đua liên tịch, hướng dẫn sơ, tổng kết thi đua hàng năm, đồng thời tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty. Các văn bản đã triển khai cụ thể là: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy Gia lai Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 4719/KH-UBND ngày 28/11/2014 Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT. “Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ “Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng”; Nghị định 39/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010//NĐ-CP; Quyết định triển khai mức khen thưởng theo Nghị định 42 và thông tư 02 của UBND tỉnh Gia Lai. Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014; Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014; Thông tư 07/2014//TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ; Chỉ thị 01/CT-TTg  ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính Phủ, Kế hoạch số 3695/KH-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2014; Quyết địnhu số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định về công tác thi đua khen thưởng trê địa bàn tỉnh Gia Lai và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2015, và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thủy sản, Tổng cục Du lịch, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia lai năm 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT, Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng Gia Lai.  

* Đánh giá việc Công ty tham gia hoạt động thi đua Khối Công nghiệp- Xây dựng của tỉnh

Liên tục 13 năm công ty tham gia đầy đủ và đều đặn hoạt động thi đua khối cụm do tỉnh tổ chức. Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động thi đua của Cụm-Khối và luôn nhận được các danh hiệu thi đua từ hoạt động thi đua này (cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua dẫn đầu và cờ thi đua xuất sắc). Năm 2015 Công ty đảm dương nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng;

* Những đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng của Công ty

Năm 2015 và Những năm tiếp theo công ty tập trung phát động thi đua về lao động sáng tạo đối với chuyên môn, và xây dựng công trình sản phẩm mới giá trị kinh tế cao đối với các đoàn thể trong công ty.

2. Kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng

* Kết quả phong trào thi đua, công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua.

-Các phong trào thi đua đã được phát động, sơ kết, tổng kết trong năm 2014:

    a/Phong trào Văn hoá văn nghệ-TDTT (01/01/2015-19/5/2015) Chào mừng Hội nghị người lao động Công ty (30/01), ngày thành lập Đảng 03/02, ngày giải phóng Gia Lai 17/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày giải phóng miền nam 30/4, ngày quốc tế lao động 01/5 và kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác Hồ.

    b/Xanh, sạch, đẹp nơi làm việc, nơi ở và công trình thuỷ lợi (phát động hàng tháng ghi trong KH công tác tháng của từng đơn vị). Phong trào làm cho thế giới sạch hơn, bắt đầu từ hành động của mỗi chúng ta, phong trào góp sức làm giảm biến đổi khí hậu tòan cầu...

    c/Lao động giỏi chia thành 2 đợt, đợt 1 từ (01/01/2015-11/6/2015) hưởng ứng đợt kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đợt 2 từ (11/6/2015-31/12/2015) 298/298 người tham gia. Lao động sáng tạo 6 người/298 người tham gia giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ VII (2014-2015) Tên giải pháp “Sáng tạo biện pháp Thi công kênh tiêu úng cho cánh đồng Amzazon-Ia Pa thuộc khu tưới Ayun Hạ Đạt giải 3-Được UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen;  

    d/Thi tìm hiểu Pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty, qui trình, quy phạm kỹ thuật chuyên ngành thuỷ lợi (100 câu hỏi và đáp án, Qui định về nhiệm vụ công nhân QLKT công trình thuỷ lợi, xây dựng cơ bản, Thủy sản, kế toán, cử nhân... tổ chức vào các kỳ nâng lương, nâng bậc trong năm) 80/298 người tham gia.

    e/ Tổ chức cho 100% Đảng viên trong Đảng bộ công ty học tập Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10, 11, 12 Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV&XV của Đảng bộ tỉnh. 

    f/Tổ chức cho 100% đoàn viên công đoàn tham gia thi tìm hiểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là học tập chuyên đề năm 2015.

    g/Xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến (Doanh nhân tiêu biểu tỉnh, Doanh nghiệp văn hoá, Huân chương lao động các hạng cho cá nhân, lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, chiến sỹ thi đua toàn quốc, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh) và nêu gương người tốt, việc tốt trong công ty trong các kỳ tổ chức giao ban sản xuất công ty hàng tháng.

    h/Thi đua làm công tác xã hội từ thiện, tương thân, tương ái lá lành đùm lá rách: 100% cán bộ công nhân viên ủng hộ 1 ngày lương cho Quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chất độc màu da cam và ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lụt bão (Năm 2015: 32,02 triệu đồng).

    i/Thi đua lập thành tích cao nhất trong công tác tưới tiết kiệm nước cho cây công nghiệp ở các công trình thuộc khu vực Tây Trường Sơn, tưới phục vụ sản xuất ở công trình thủy lợi Ayunhạ và các công trình tưới cho cây lúa trên địa bàn toàn tỉnh với phương châm phục vụ đủ nước và không để xảy ra úng, hạn. 

    k/Phát động Tiếp tục tuyên truyền pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Nghị định 139/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều và phòng chống lụt bão; Nghị định 67/2012/NĐ-CP “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi”;  

    l/Bảo vệ an toàn công trình thuỷ lợi, vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn khi sự cố công trình và bão lũ xảy ra

      -Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua.

      Trong năm 2015 công ty đã thực hiện ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng như:

      +Hướng dẫn đăng ký thi đua đầu năm (lao động tiến tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiến tiến, chiến sỹ thi đua các cấp, khen thưởng cấp nhà nước, sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, công trình sản phẩm mới, chuyên đề chuyên môn, nghiệp vụ, giải pháp khoa học kỹ thuật,...), qua đó hướng dẫn trực tiếp bằng văn bản cho cán bộ công nhân viên chức lao động hiểu được trình tự thực hiện và thủ tục của từng loại hình thi đua đã đăng ký.

      +Hàng tháng đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị nghiêm túc thực hiện đăng ký thi đua trong các kỳ giao ban công ty

      +Hàng quý Bộ phận thi đua khen thưởng công ty phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra, thực hiện, qua đó bồi bổ thêm kiến thức và đề xuất Giám đốc công ty tạo điều kiện về mọi mặt để các tập thể và cá nhân có thể hoàn thành tốt bản đăng ký thi đua.

*Kết quả đạt được:

     Toàn thể CBCNVC công ty trong năm 2015 đã hiểu được "Công tác thi đua-khen thưởng nếu làm tốt, làm đúng, công minh và kịp thời sẽ là đòn bẩy thực sự kích thích sản xuất phát triển".

     Thi đua và khen thưởng là hoạt động có tổ chức mà mọi thành viên trong công ty được tự nguyện tham gia, vì vậy hiểu thi đua-khen thưởng đúng nghĩa của nó là tập trung được sự đoàn kết nhất trí, tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao vì mục đích tươi đẹp “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Đối với công ty Thi đua-Khen thưởng còn là nghệ thuật quản lý con người, quản lý sản xuất kinh doanh. Hưởng ứng các phong trào thi đua làm cho nhận thức cách mạng trong mỗi con người trong công ty tốt hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn. 

3. Công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.

      Trong năm 2015 công ty thực hiện tuyên truyền chủ yếu bằng các văn bản hướng dẫn và đọc tài liệu cho tất cả Công nhân viên chức lao động cùng nghe vào 15 phút đọc báo buổi sáng hàng ngày hoặc đăng bài lên website của công ty (địa chỉ: http://congtykhaithacgialai) để CNVC công ty đọc hàng ngày;

4. Công tác phát hiện, nhân rộng, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến.

-Điển hình tiên tiến tập thể:

      +Xây dựng tập thể công ty thành tập thể lao động xuất sắc, tập thể được nhà nước trao tặng danh hiệu thi đua cao quý sau Huân chương Lao động Hạng nhất hoặc cờ thi đua chính phủ.

      +Xây dựng công ty thành doanh nghiệp có phương thức làm ăn và lối sống văn hoá và đã được UNESCO Việt Nam thẩm định và cấp bằng công nhận và bảng hiệu Doanh nghiệp văn hoá UNESCO Việt Nam năm 2009 luôn giữ vững và được duy trì cho đến nay.

-Điển hình tiên tiến cá nhân:

      +Xây dựng 2 cá nhân có thành tích lao động sáng tạo tiêu biểu nhiều năm được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo, 2 người đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 2 người được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen và 1 người được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

6. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

      Trong năm 2015 công ty luôn tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng tự học và tìm hiểu về nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng; Tham gia đầy đủ các đợt tập Huấn do Ban thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức;

7. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của công ty.

a/Về tổ chức Bộ máy thi đua khen thưởng:

      +Thực hiện Quyết định số 141/2004/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của UBND tỉnh Gia lai “Về việc ban hành qui chế hoạt động của Hội đổng Thi đua Khen thưởng tỉnh Gia lai” Từ năm 2006 công ty đã triển khai kiện toàn Bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng trong công ty với số lượng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng kiêm nhiệm trong công ty là 02 người (Trưởng phòng Tổ chức hành chính và chuyên viên Thi đua khen thưởng của công ty). Đồng thời thành lập lại Hội đồng thi đua khen thưởng-kỷ luật công ty thành phần gồm: Giám đốc công ty (Chủ tịch Hội đồng), chủ tịch công đoàn công ty (Phó chủ tịch Hội đồng), Trưởng phòng Tổ chức hành chính (ủy viên trực), chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng và trưởng các đơn vị trực thuộc trong công ty làm ủy viên.

      +Bắt đầu từ năm 2006 công ty Ban hành qui chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng công ty, liên tục cho đến nay đầu năm (trong ĐHCNVC, Hội nghị người lao động) Công đoàn công ty phối hợp với Giám đốc công ty phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo thực hiện bằng văn bản và tổ chức họp quán triệt ở từng đơn vị sản xuất, 6 tháng và hàng tháng có các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng từ Hội đồng thi đua khen thưởng công ty xuống các đơn vị sản xuất (văn bản về phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đã phát động, văn bản hướng dẫn thực hiện văn bản của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng,...)

b/Về thực hiện thẩm quyền khen thưởng:

    Trong năm 2015 Giám đốc công ty thực hiện khen thưởng đúng thẩm quyền theo qui định của Luật thi đua khen thưởng và ủy quyền phân cấp của cấp trên (Giám đốc công ty công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Cấp giấy chứng nhận Tập thể lao động tiên tiến), Tặng giấy khen cho tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua của công ty và thưởng theo mức qui định của nhà nước cho các danh hiệu bằng kinh phí từ quĩ khen thưởng của công ty)

c/Về sự phối hợp với các ngành các cấp trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng:

      Thực hiện phối hợp với Chính quyền địa phương nơi có công trình thủy lợi của công ty, với các cơ quan liên quan như lực lượng vũ trang, với Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp công ty có hoạt động như Liên đoàn lao động tỉnh, Công an tỉnh, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Khối thi đua Công nghiệp và Xây dựng,

8.Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

      Trong năm 2015 công ty không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua khen thưởng cũng như các lĩnh vực khác. UBKT Đảng, công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên và định kỳ kiểm tra chấn chỉnh và ngăn ngừa vi phạm.

9.Thực hiện giao ước thi đua, qui chế hoạt động của các cụm, khối thi đua.

      Nhiều năm trước đây nói chung và năm 2015 nói riêng công ty nghiêm chỉnh chấp hành và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do tỉnh, cụm, khối và các đoàn thể cấp trên phát động, tham gia hoạt động thi đua khối cụm đầy đủ và chấp hành tuyệt đối qui chế hoạt động của cụm, khối thi đua (đầu năm ký kết giao ước thi đua, giữa năm sơ kết, cuối năm tổng kết, chấm điểm thi đua và suy tôn đơn vị dẫn đầu). Năm 2015 công ty đảm đương nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng;

10.Kết quả khen thưởng năm 2014 và bình xét thi đua khen thưởng và đề nghị khen thưởng 2015:

10.1-Kết quả khen thưởng nhận từ cấp trên năm 2014 (nhận trong năm 2015)

+ 08 Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai tặng cho các cá nhân của công ty;

+ Bằng khen thành tích năm của Liên đoàn lao động tỉnh và Bằng khen điển hình tiên tiến 5 năm 2010-2015 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng cho giám đốc công ty;

+ Giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh gia lai lần thứ VII (2014-2015)

+ Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng cho nhóm tác giả của công ty trong hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 7;

10.2-Các danh hiệu thi đua phấn đấu đạt được trong năm 2015

+Lao động tiên tiến (A+B):              295ngư­ời/306 ngư­ời = 97,03%

+Lao động tiên tiến xuất sắc được Giám đốc công ty khen: 188 người

+Lao động tiên tiến được tặng danh hiệu CS TĐC cấp cơ sở: 52 ngư­ời

+Tập thể được công nhận tập thể LĐ tiên tiến: 14/30 tập thể toàn công ty.

+Tập thể được giám đốc Công ty tặng Giấy khen: 01 tập thể.

          +Trích quỹ khen thưởng năm 2015 chi thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua trên.

10.3-Các danh hiệu thi đua đề nghị UBND tỉnh, Nhà nước và công đoàn cấp trên trao tặng năm 2015

      +Đề nghị UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 9 cá nhân trong công ty.

      +Đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 3 cá nhân của công ty

      +Đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho công ty trong phong trào thi đua Khối Công nghiệp – Xây dựng;

      +Đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân của công ty

      +Đê nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước tặng huân chương hạng 3 cho 1 cá nhân trong công ty.

11.Thực hiện các nhiệm vụ khác trong năm 2015

+Không xẩy ra TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, các sự cố cháy nổ, thực hiện tốt quy định ATVSLĐ, giữ vững an ninh trật tự đơn vị, không gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị trong khu tưới của công trình công ty quản lý.

+Đảm bảo 100% các chế độ bảo hiểm đối với người lao động (BHXH, BHYT, BHTT)

+Đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng hơn năm trước

+Thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức tốt Hội nghị người lao động năm 2015 (30/01) ngay từ đầu năm.

+Tổ chức khám bệnh định kỳ 1 lần/năm cho 298 lao động (100%)

+Tổ chức cho 45 lượt người đi nghỉ mát tham quan/năm (các tỉnh phía Bắc)

+Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo qui định của Bộ luật LĐ   

12. Đánh giá chung kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác thi đua khen thưởng năm 2015

a/Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được giao (đã đăng ký thi đua)

TT

NỘI DUNG

Đon vị

tính

 Năm 2015

KH

TH

% TH/KH

I

Cấp nước, tưới, tiêu nước

Ha (m3)

27.633,79

27.754,39

100,43

1

Diện tích cấp nước (ao nuôi trồng thuỷ sản)

 Ha (m3)

96,60

96,60

100,00

2

Diện tích tưới, tiêu nước kết hợp (lúa, màu)

 Ha (m3)

22.996,76

23.117,36

100,52

3

Diện tích tưới nước (Cây công nghiệp)

 Ha (m3)

4.540,43

4.540,43

100,00

4

Diện tích khác

 Ha (m3)

 

 

 

II

Doanh thu

Triệu đồng

31.815,43

32.146,12

101,04

1

Cấp bù do miễn thuỷ lợi phí

Triệu đồng

27.624,73

27.651,69

100,09

2

Thu thuỷ lợi phí các đối tượng không miễn

Triệu đồng

124,12

130,13

104,84

 

thu thuỷ lợi phí

 

 

 

 

3

 Thu trợ cấp, trợ giá

Triệu đồng

 

 

 

4

Thu kinh doanh khai thác tổng hợp

Triệu đồng

4.066,58

4.364,30

107,32

5

Thu khác

Triệu đồng

 

(ước)

 

III

 Lao động tiền lương

Triệu đồng

 

 

 

1

Số lao động sử dụng

Người

295+6

291+6

 

2

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

19.208,00

19.208,00

 

IV

Lợi nhuận (trước thuế)

Triệu đồng

200

540

270

V

Nộp ngân sách (nộp đủ)

Triệu đồng

235

413

175

VI

BHXH-BHYT-BHTN (32,5%)

Triệu đồng

nộp đủ

nộp đủ

100

VII

Tiền lương bình quân

Triệu đồng

5.4

5,5

101,80

VIII

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

5,6

5,7

101,70

IX

Thực hiện công tác XH-từ thiện

Triệu đồng

32

32,05

100

 

b/Đánh giá việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng 

      *Đánh giá, nhận xét chung:

       +Năm 2015 là năm thứ 11 công ty và cả nước thực hiện Luật thi đua khen thưởng cũng như các văn bản dưới Luật về thi đua khen thưởng đã ban hành, nhìn chung tất cả cán bộ, công nhân trong công ty sau khi được học tập và quán triệt đã có nhiều chuyển biến về nhận thức trong công tác thi đua, khen thưởng “Thi đua khen thưởng phải đúng việc, đúng người, đúng với phong trào đã phát động, hoạt động thi đua phải có tổ chức, đánh giá phong trào thi đua phải sát thực, không hình thức, có thành tích phải được khen và khen phải được thưởng kịp thời, xứng đáng với thành tích đã đạt được, có như vậy Thi đua mới trở thành đòn bẩy kích thích sản xuất phát triển, mới làm cho con người thêm yêu nước và không ngừng vươn lên. Thi đua-khen-thưởng là 3 mặt của một vấn đề không thể tách rời có mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại, nếu biết vận dụng trong nền kinh tế thị trường và hội nhập hiện nay thì thi đua, khen thưởng sẽ trở thành nghệ thuật trong quản lý sản xuất kinh doanh, nghệ thuật quản lý con người mới trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”

        +Năm 2015 công ty làm thêm chức năng Khối trưởng Khối thi đua Công nghiệp Xây dựng theo quyết định của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai. Trong năm công ty đẫ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua; Tổ chức hội thao ngày 04/9/2015 chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ 9 và hướng tới đại hội lần thứ XII của Đảng;

      *Kết quả của các phong trào thi đua công ty phát động trong năm 2015 

+Tạo khí thế sôi nổi nhiệt tình trong công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách và Luật pháp Nhà nước.

+Tất cả các đơn vị trong công ty đều hoàn thành hiệm vụ công tác được giao.

+Tập trung được sức mạnh và trí tuệ của mọi thành viên của công ty trong sản xuất kinh doanh, khơi dậy được tinh thần yêu nước sẵn có trong mỗi con người.

+Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

V/Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm:

1.Tồn tại, hạn chế

      +Năm 2015 cũng như các năm trước đây ở công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai nhân sự làm công tác thi đua Khen thưởng vẫn còn bố trí kiêm nhiệm nên không thể toàn tâm, toàn ý theo dõi sát phong trào thi đua.

      +Kinh phí cho hoạt động thi đua còn hạn chế nên không thể đi lại đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra thường xuyên.

      +Bình bầu thi đua ở cấp cơ sở đôi khi còn theo cảm tính, mang tính bình quân chủ nghĩa, những sáng kiến của công nhân, của dân chưa được quan tâm khen thưởng đúng mức, Nhà nước nên có cải cách trong lĩnh vực này.

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế.

      -Nguyên nhân của thành tích công ty đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2015 chính là công tác phát động các phong trào thi đua “Phát động có mục đích, theo sát từng phong trào, kiểm tra sát sao, đánh giá trung thực, nhân kịp thời các điển hình tiên tiến, tôn trọng cá nhân đạt danh hiệu thi đua, thưởng đột xuất đúng lúc phong trào đang lên, sơ kết, tổng kết và khen thưởng minh bạch, thưởng thêm so với mức qui định, phạt bồi thường vật chất nghiêm minh thì các danh hiệu thi đua đạt được sẽ có thêm giá trị”. Thi đua phải phát động đồng bộ, toàn dân, ở tất cả các cấp các ngành thì mới có giá trị thúc đẩy, nếu làm tốt thi đua khen thưởng đơn lẻ trong một đơn vị thì hiệu quả sẽ không cao, thậm chí ngược lại.

      -Nguyên nhân của các mặt yếu kém: Một số phong trào thi đua đã phát động nhưng hiệu quả mang lại không cao nguyên nhân chủ yếu là cá nhân thi đua chưa thấy hết những tiên tiến, điển hình còn coi nhẹ việc khen thưởng. Cán bộ làm công tác thi đua chưa theo dõi, nhận xét, đánh giá sát sao, sơ kết, tổng kết phong trào chưa kịp thời hoặc đôi lúc vô ý coi nhẹ các điển hình tiên tiến.

3/Bài học kinh nghiệm

      Một là: Phong trào thi đua chỉ thực sự trở thành động lực lôi cuốn mọi cá nhân, tập thể tích cực tham gia khi nó được nhận thức đúng đắn và đầy đủ. Mặt khác, công tác thi đua phải được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác và công khai, vì vậy phải tăng cường tuyên truyền giáo dục làm cho cán bộ CNVCLĐ và hộ dùng nước hiểu rõ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc Quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi cũng như xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao đối với từng địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai, góp phần đẩy nhanh tiến trình của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn.

      Hai là: Trong quá trình tổ chức thi đua phải giáo dục cho toàn thể CBCNVC công ty hiểu được "Công tác thi đua-khen thưởng nếu làm tốt, làm đúng, công minh và kịp thời sẽ là đòn bẩy thực sự kích thích sản xuất phát triển".

      Ba là: Phong trào phát động thành công chỉ khi tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của tập thể lãnh đạo công ty, các phòng ban, xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc; tăng cường một bước sự phối hợp thống nhất giữa tổ chức Công đoàn và Chủ Doanh nghiệp, trong quá trình tổ chức thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị và nhận thức của người lao động, kịp thời phát hiện và nêu gương điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, từng đơn vị trực thuộc, đồng thời phê phán, chấn chỉnh những lệch lạc trong quá trình tổ chức thi đua. Bên cạnh những cái chung của phong trào cần kịp thời phát hiện những cái hay, cái mới, cái đặc thù có tính tích cực để phổ biến nhân rộng. Tổ chức thi đua phải kết hợp với khen thưởng kịp thời, công khai, công bằng, đúng đối tượng, đúng thành tích.

      Bốn là: Hiểu được để phối hợp đó là: Đối với Công đoàn công ty và lãnh đạo công ty Thi đua-Khen thưởng còn là nghệ thuật quản lý con người, quản lý sản xuất kinh doanh. Hưởng ứng các phong trào thi đua làm cho nhận thức cách mạng trong mỗi con người, mỗi đoàn viên công đoàn trong công ty tốt hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn. 

      Năm là: “Bí quyết của sự thành công của Công ty và Công đoàn công ty trong lãnh đạo, tổ chức, phát động các phong trào thi đua phối hợp đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của người khác vừa theo quan điểm của mình.”  

 

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2016

 

      Phát huy truyền thống đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ và đồng thuận xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể cấp uỷ, Ban giám đốc công ty trong việc phổ biến, thông tin, tuyên truyền để công nhân, viên chức, lao động hiểu rõ những khó khăn của đất nước, của tỉnh, của công ty để cùng nhau đoàn kết, góp sức giải quyết vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao năm 2016. Đồng thời căn cứ Pháp luật về thi đua khen thưởng, hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai, Chương trình hành động và giao ước thi đua của Khối thi đua công nghiệp-xây dựng tổ chức và triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

1/Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT

NỘI DUNG

Đon vị

tính

KH

Năm 2016

I

Cấp nước, tưới, tiêu nước

Ha (m3)

27.892,33

1

Diện tích cấp nước (ao nuôi trồng thuỷ sản)

 Ha (m3)

96,60

2

Diện tích tưới, tiêu nước kết hợp (lúa, màu)

 Ha (m3)

23.225,86

3

Diện tích tưới nước (Cây công nghiệp)

 Ha (m3)

4.569,87

4

Diện tích khác

 Ha (m3)

 

II

Doanh thu

Triệu đồng

32.459,00

1

Cấp bù do miễn thuỷ lợi phí

Triệu đồng

27.882,16

2

Thu thuỷ lợi phí các đối tượng không miễn

Triệu đồng

63,14

 

thu thuỷ lợi phí

 

 

3

 Thu trợ cấp, trợ giá

Triệu đồng

 

4

Thu kinh doanh khai thác tổng hợp

Triệu đồng

4.513,70

5

Thu khác

Triệu đồng

 

VIII

Lao động tiền lương

Triệu đồng

 

1

Số lao động sử dụng

Người

304

2

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

20.033,00

IX

Lợi nhuận (trước thuế)

Triệu đồng

200

X

Nộp ngân sách (nộp đủ)

Triệu đồng

235

XI

BHXH-BHYT-BHTN (32,5%)

Triệu đồng

nộp đủ

XII

Tiền lương bình quân

Triệu đồng

5,3

XIII

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

5,7

XIV

Thực hiện công tác XH-từ thiện

Triệu đồng

30

Do kinh doanh không thu được hiệu quả nên năm 2015 công ty thu hẹp kinh doanh phụ, tập trung vào nhiệm vụ công ích quản lý và khai thác các công trình thủy lợi.

2/Dự kiến các phong trào thi đua phát động trong năm 2016

+ Phát động đợt thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

+Thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch QLKT công trình thuỷ lợi năm 2016 tỉnh giao, các đơn vị trực thuộc thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được công ty giao.

+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Giảm thiểu tai nạn giao thông trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị kinh tế”; “Phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm” và chống bệnh thành tích trong thi đua

+ Tăng cường các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa" đối với thương binh, liệt sỹ, người có công với nước, Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong công ty, đơn vị trực thuộc một cách thiết thực nhất.

+ Phối hợp với công đoàn cơ sở công ty xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc trong công ty theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉnh sửa thoả ước lao động tập thể phù hợp với pháp lụật hiện hành và Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty năm 2016 theo hướng có lợi cho người lao động so với qui định của Bộ Luật lao động.

+ Phát huy dân chủ, tăng cường thực hiện qui chế thực hiện dân chủ trong công ty. Thực hiện dân chủ trong điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, trong ký kết hợp đồng của người lao động với chủ doanh nghiệp và Thực hiện dân chủ thực sự trong bình xét thi đua cuối năm 2016;

+ Đẩy mạnh các hoạt động lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, ứng dụng công nghệ, thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào thực tế sản xuất của công ty. Tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (2016-2017)

3/Các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua và xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến.

+ Bố trí cán bộ làm công tác thi đua kiêm nhiệm ở các đơn vị cơ sở tham mưu và báo cáo thông tin hàng ngày cho HĐ TĐKT Công ty.

+ Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học-Kỹ thuật công ty.

+ Ban hành một số qui định về khen thưởng và khen thưởng đột xuất phục vụ cho công tác thi đua.

+ Quan hệ với báo, đài kịp thời đưa tin và nhân rộng các điển hình tiên tiến xây dựng được và phát hiện thấy trong lao động sản xuất.

 

Phần III

KẾT LUẬN

   Với những kết quả đạt đ­ược trong công tác thi đua năm 2015 nêu trên Công ty TNHH một thành viên KTCT thuỷ lợi Gia Lai kính đề nghị Hội đồng thi đua khen th­ưởng tỉnh Gia lai, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Khối thi đua Công nghiệp và Xây dựng ghi nhận thành tích cho công ty và có hình thức khen thư­ởng xứng đáng để công ty hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ công ích ''Quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi'' được UBND Tỉnh giao cho công ty năm 2016 và những năm tiếp theo./.

 

Nơi gửi :                                                          GIÁM ĐỐC CÔNG TY

-Như trên

-Lưu VT-TĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         UBND TỈNH GIA LAI              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 C.TY TNHH KTCT THỦY LỢI                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số        /ĐKTĐ-KTTL                               Gia Lai, ngày 28  tháng 01  năm 2016

 

BẢN ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2016

CỦA CÔNG TY TNHH MTV KTCT THUỶ LỢI GIA LAI

 

      Kính gửi :    -  Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai

                           -  Khối thi đua Công nghiệp-Xây dựng

 

      Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lai đăng ký giao ước thi đua năm 2015 với các nội dung “Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu thi đua và mức điểm phấn đấu” như sau:

I/  Nội dung đăng ký thi đua

1.  Thực hiện nhiệm vụ chính trị

          a/ Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt các đợt học tập Nghị quyết, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và qui định của địa phươngcho cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty.

         b/ Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCNV và người lao động. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi nhằm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất

         c/ Thực hiện tốt phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và thực hiện tốt chính sách kế hoạch hoá gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của tỉnh, ngành, các đoàn thể cấp trên phát động.

        d/ Bảo đảm tốt công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn cơ quan đơn vị, phòng chống các tệ nạn tham nhũng, tham ô, hối lộ, móc ngoặc.

        e/ Xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện. Chi bộ, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được giao

I.MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH:

1/Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT

NỘI DUNG

Đon vị

tính

KH

Năm 2016

 1

Cấp nước, tưới, tiêu nước

Ha (m3)

27.892,33

2

Doanh thu

Triệu đồng

32.459,00

3

Lao động tiền lương

Triệu đồng

 

3.1

Số lao động sử dụng

Người

304

3.2

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

20.033

4

Lợi nhuận (trước thuế)

Triệu đồng

200

5

Nộp ngân sách (nộp đủ)

Triệu đồng

235

6

BHXH-BHYT-BHTN (32,5%)

Triệu đồng

nộp đủ

7

Tiền lương bình quân

Triệu đồng

5,5

8

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

5,8

9

Thực hiện công tác XH-từ thiện

Triệu đồng

30

 

Do kinh doanh không thu được hiệu quả nên năm 2015 công ty thu hẹp kinh doanh phụ, tập trung vào nhiệm vụ công ích quản lý và khai thác các công trình thủy lợi.

3. Thực hiện các nhiệm vụ công tác

     a/Không xẩy ra TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, các sự cố cháy nổ, thực hiện tốt quy định ATVSLĐ.

     b/Đảm bảo các chế độ bảo hiểm đối với người lao động (BHXH,BHYT, BHTT)

     c/Đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng hơn năm trước

    d/Thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức tốt Hội nghị người lao động vào tháng 01 đầu năm.

4. Đăng ký danh hiệu thi đua phấn đấu đạt được trong năm

      a/ Từ 75 đến 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 100% lao động hoàn thành nhiệm vụ, không có lao động bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

      b/ 125 CBCN lao động được Giám đốc Công ty khen thưởng.

      c/ 45 Lao động xuất sắc được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

      d/ 9 Cán bộ, công nhân lao động được được UBND tỉnh tặng bằng khen.

      e/ Tập thể (Công ty) được UBND tỉnh công nhận “tập thể lao động xuất sắc” và Công ty được UBND tỉnh tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

      f/ 15 tập thể lao động tiên tiến 

      g/ 01 Cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, 1 cá nhân được trao tặng Huân Chương lao động hạng 3.

5. Công tác thi đua:

      a/Dự kiến các phong trào thi đua phát động trong năm

+100% đảng viên ghi sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sổ tay đảng viên.

+Phát động đợt thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm;

+Thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước giao năm 2015, các đơn vị trực thuộc thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được công ty giao.

+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Giảm thiểu tai nạn giao thông trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị kinh tế”; “Phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm” và chống bệnh thành tích trong thi đua

+Tăng cường các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa" để kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh-liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015) .

+Phối hợp với công đoàn cơ sở công ty xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc trong công ty theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉnh sửa thoả ước lao động tập thể phù hợp với pháp lụật hiện hành và Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty năm 2016 theo hướng có lợi cho người lao động so với qui định của Bộ Luật lao động.

+Phát huy dân chủ, tăng cường thực hiện qui chế thực hiện dân chủ trong công ty. Thực hiện dân chủ trong điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, trong ký kết hợp đồng của người lao động với chủ doanh nghiệp và Thực hiện dân chủ thực sự trong chấm điểm và bình xét thi đua trong năm 2016;

+Đẩy mạnh các hoạt động lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, ứng dụng công nghệ, thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào thực tế sản xuất của công ty.

+Phát động phong trào thi đua dự cuộc thi viết (báo nói, báo hình và báo viêt) về gương người tốt, việc tốt

      b/Các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua và xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến.

+ Bố trí cán bộ làm công tác thi đua kiêm nhiệm ở các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty tham mưu và báo cáo thông tin hàng ngày cho HĐ TĐKT Công ty.

+ Ban hành một số qui định về khen thưởng và khen thưởng đột xuất phục vụ cho công tác thi đua.

+ Quan hệ với báo, đài kịp thời đưa tin và nhân rộng các điển hình tiên tiến xây dựng được và phát hiện thấy trong lao động sản xuất.

                                  

Nơi gửi :                                                         GIÁM ĐỐC CÔNG TY

-Như trên

-Lưu VT-TĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH GIA LAI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              KHỐI THI ĐUA                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG                                                                  

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2015

 

TT

Nội dung thi đua

Điểm

chuẩn

KH

TH

TH/KH

Điểm

đăng

Điểm

tự

chấm

Điểm

cộng

Điểm

trừ

Điểm

phúc

tra

I

THI ĐUA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH

550

550

570

 

 

 

20

 

 

1

Tốc độ tăng trưởng của đơn vị

350

350

370

 

 

 

20

 

 

1.1

Hoàn thành kế hoạch doanh thu

150

150

150

 

 

 

 

 

 

1.2

Nộp đủ nghĩa vụ thuế

100

100

110

 

 

 

10

 

 

1.3

Lợi nhuận

100

100

110

 

 

 

10

 

 

2

Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và công tác từ thiện xã hội

140

140

140

 

 

 

 

 

 

2.1

Thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

40

40

40

 

 

 

 

 

 

2.2

Đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và tăng thu nhập cho người lao động.

40

40

40

 

 

 

 

 

 

2.3

Đơn vị luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, CNVC-LĐ

20

20

20

 

 

 

 

 

 

2.4

Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động; Trong năm không để xảy ra tai nạn lao động nặng và sự cố cháy nổ. Có biện pháp phòng ngừa, hạn chế bệnh nghề nghiệp, bảo vệ môi trường.

20

20

20

 

 

 

 

 

 

2.5

Tham gia và làm tốt công tác từ thiện, xã hội...

20

20

20

 

 

 

 

 

 

3

Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

20

20

20

 

 

 

 

 

 

3.1

Thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ tài sản và an ninh trật tự xã hội ở cơ quan, đơn vị

10

10

10

 

 

 

 

 

 

3.2

Thực hiện tốt việc phòng chống các tệ nạn xã hội trong CBCNV và người lao động, nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông

10

10

10

 

 

 

 

 

 

4

Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí

20

20

20

 

 

 

 

 

 

4.1

Xây dựng chương trình về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị và có tổ chức thực hiện.

10

10

10

 

 

 

 

 

 

4.2

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ

10

10

10

 

 

 

 

 

 

5

Tham gia đầy đủ các hoạt động và các phong trào thi đua do khối tổ chức

20

20

20

 

 

 

 

 

 

II

THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC; XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

200

200

200

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

50

50

50

 

 

 

 

 

 

2

Tổ chức có hiệu quả, có nhiều cách làm và mô hình hay để tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

50

50

50

 

 

 

 

 

 

3

Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh

50

50

50

 

 

 

 

 

 

4

Các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh

50

50

50

 

 

 

 

 

 

III

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

200

200

200

 

 

 

 

 

 

1

Có quy chế công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng.

40

40

40

 

 

 

 

 

 

2

Công tác xét khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và có quy định, hướng dẫn cụ thể về khen thưởng cho người lao động trực tiếp

40

40

40

 

 

 

 

 

 

3

Tổ chức triển khai các phong trào thi đua của Trung ương, tỉnh phát động.

30

30

30

 

 

 

 

 

 

4

Bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; Hàng năm tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng do các cấp tổ chức

30

30

30

 

 

 

 

 

 

5

Thực hiện tốt công tác phát hiện, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; có biện pháp, giải pháp xây dựng, tuyên truyền và nhân điển hình

30

30

30

 

 

 

 

 

 

6

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

30

30

30

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

950

950

970

 

 

 

 

 

 

 

II- QUY ƯỚC ĐIỂM CỘNG, ĐIỂM TRỪ:

1. Điểm thưởng:

- Doanh thu tăng từ 5% đến < 10% được cộng thêm 5 điểm, tăng từ > 10% đến < 20% công thêm 10 điểm. tăng  > 20% công thêm 15 điểm;

- Lợi nhuận tăng từ 5% đến < 10% công thêm 5 điểm, tăng từ 10% trở lên cộng thêm 10 điểm;

- Nộp ngân sách nhà nước tăng từ 5% đến < 10% công thêm 5 điểm, tăng từ 10% trở lên cộng thêm 10 điểm;

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5% đến < 10% công thêm 2 điểm, tăng từ 10% trở lên cộng thêm 4 điểm;

2. Điểm trừ:

- Doanh thu giảm từ 5% đến < 10% bị trừ 5 điểm, giảm từ > 10% đến < 20% bị trừ 10 điểm; giảm  > 20% trừ 15 điểm;

- Lợi nhuận giảm từ 5% đến < 10% trừ 5 điểm, giảm từ 10% trở lên trừ 10 điểm;

- Nộp ngân sách nhà nước giảm từ 5% đến < 10% trừ 5 điểm, giảm từ 10% trở lên trừ 10 điểm;

- Thu nhập bình quân của người lao động giảm từ 5% đến < 10% trừ 2 điểm, giảm từ 10% trở lên trừ 4 điểm;

- Lãnh đạo đơn vị không dự họp Thi đua khối (không có lý do và không có giấy uỷ quyền cho người khác dự họp thay) trừ 10 điểm;

- Đơn vị không nộp báo cáo sơ kết bị trừ 10 điểm, không nộp báo cáo tổng kết không được dự bình xét thi đua;

- Đơn vị dẫn đầu là đơn vị có số điểm cao nhất khối và phải đạt từ 950 điểm trở lên.

                                                                       Gia Lai ngày 28/01/2016

Nơi gửi :                                                                         GIÁM ĐỐC

-Như trên

-Lưu VT-TĐ

 

 

 

 

 

Đăng nhập