Ngày giờ


Quy mô công trình hồ chứa - Dung tích chết: 0,8 x 106m3, cao trình 660m - Dung tích hữu ích: 6,1 x 106m3, cao trình 667m - Dung tích tổng cộng: 6,9 x 106m3, cao trình 667,8m - Diện tích mặt hồ: 125 ha

* Tưới cho diện tích 700 ha trong đó: - Theo cơ cấu cây trồng + Lúa: 103ha + Cà phê, hồ tiêu và cây trồng cạn: 597ha - Theo biện pháp công trình: + Tưới tự chảy: 412ha + Tưới động lực (tưới bằng máy bơm): 288ha * Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản, giao thông du ...

Công trình Hồ chứa PleiPai thuộc hợp phần PleiPai-Ia Lốp được khởi công xây dựng năm 2009 đưa vào sử dụng năm 2011, vị trí công trình cách Quốc lộ 14 khoảng 45 km về phía Tây, cách thị trấn Chư Prông, huyện lỵ Chư Prông khoảng 40km về phía Tây Nam. Từ thành phố Pleiku đi theo QL14 về hướng Đăklăk khoảng 20km rẽ phải theo tỉnh lộ 675 khoảng 30km, sau ...

Phương án bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Chư Prông là cơ sở pháp lý để Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Gia lai tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn cho công trình trong điều kiện quản lý vận hành bình thường; trong mùa mưa lũ; và trong trường hợp xảy ra sự cố, hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

Tháng 8 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ. Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành hồ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng mục công trình và tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc quy định, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo phòng, ...

Qui trình vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ là văn bản qui định về nguyên tắc, nội dung và trình tự vận hành các công trình của hồ chứa Ayun Hạ để điều hành việc trữ nước, cấp nước và xả nước trong các trường hợp khác nhau của thời tiết (tình hình mưa, dòng chảy năm, dòng chảy lũ đến hồ chứa...), đảm bảo hồ chứa làm việc đúng ...

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, bao gồm các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ và An Khê - Ka Nak. 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 2. Bãi bỏ Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận ...
«« « 1 2 » »»

Đăng nhập