Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

Ngày giờ


Quy mô công trình hồ chứa - Dung tích chết: 0,8 x 106m3, cao trình 660m - Dung tích hữu ích: 6,1 x 106m3, cao trình 667m - Dung tích tổng cộng: 6,9 x 106m3, cao trình 667,8m - Diện tích mặt hồ: 125 ha

* Tưới cho diện tích 700 ha trong đó: - Theo cơ cấu cây trồng + Lúa: 103ha + Cà phê, hồ tiêu và cây trồng cạn: 597ha - Theo biện pháp công trình: + Tưới tự chảy: 412ha + Tưới động lực (tưới bằng máy bơm): 288ha * Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản, giao thông du ...
«« « 1 2 » »»

Đăng nhập