Ngày giờ

1
(10/04/2019 15:58)


Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng đối với mọi thành phần của môi trường và là yếu tố không thể thiếu đối với sự sống của con người, nó càng có ý nghĩa hơn đối với một trong những vùng thường có mùa khô kéo dài 6 tháng liên tục như vùng Bắc Tây Nguyên. Vùng Bắc Tây Nguyên trình bày trong báo cáo này được giới hạn bởi địa phận ...

Vùng dự án thuộc vùng khí hậu trung gian giữa Đông và Tây Trường Sơn.Lượng mưa năm từ 1.600 ÷2.000 mm. Mùa mưa từ tháng V đến tháng X; chiếm khoảng 75% ÷90% lượng mưa năm Mùa khô từ tháng XI đến tháng IV năm sau, thời kỳ này mưa ít, bốc hơi mạnh, độ ẩm thấp trên nền nhiệt độ cao (lượng mưa mùa khô với mức đảm ...
«« « 1 » »»

Đăng nhập