Ngày giờ


Phương án bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Chư Prông là cơ sở pháp lý để Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Gia lai tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn cho công trình trong điều kiện quản lý vận hành bình thường; trong mùa mưa lũ; và trong trường hợp xảy ra sự cố, hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.
«« « 1 » »»

Đăng nhập