Ngày giờ


Hội thao khối thi đua công nghiệp xây dựng chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng (2016-2020) diễn ra vào ngày 04/09/2015 tại sân đấu đa năng trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Gialai. Đơn vị chủ trì là công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gialai.

Chỉ có Trưởng đoàn (Người được ghi trong danh sách đăng ký với BTC) mới có quyền khiếu nại bằng văn bản cho Ban Tổ chức khi phát hiện vi phạm Điều lệ giải (nhất là về nhân sự), Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý; Các đồng chí Trưởng đoàn của mỗi đơn vị phải chịu trách nhiệm về nhân sự của đoàn mình. Lệ phí khiếu nại ...

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 năm 2015 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai (đơn vị trưởng khối) chúng tôi đại diện cho cấp ủy, Chủ doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở của 8 đơn vị thành viên thuộc khối thi đua công nghiệp xây dựng, tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2015, quyết tâm cùng phấn ...

Năm 2015 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc và đất nước điển hình như: 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03.02.1930-03.02.2015); 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2015): 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1980-19.5.2015); 70 năm Cách mạng ...

Căn cứ Công văn số 370/BTĐKT-NV2 ngày 12/11/2013 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét khen thưởng năm 2013; ký kết giao ước thi đua năm 2014; Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng thống nhất đăng ký và chấm điểm thi đua theo các nội dung, tiêu chí như sau:

Đơn vị Trưởng khối Gửi kèm theo giấy mời là dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối, Bảng chấm điểm dự thảo, dự thảo bản ký kết giao ước thi đua năm 2015 các đơn vị xem xét, góp ý tham gia sửa đổi hoàn thiện; Khi đi dự họp các đơn vị đem theo bản đăng ký giao ước thi đua năm 2015 nộp cho đơn vị trưởng khối

Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng. Khối trưởng và Khối phó là các đơn vị thành viên trong khối được thực hiện luân phiên đảm nhiệm vai trò điều hành hoạt động khối hàng năm (thực hiện luấn phiên theo thứ tự từ 1 đén 8 theo danh sách trên).
«« « 1 » »»

Đăng nhập