Ngày giờ


Tôi còn nhớ, từ thuở còn quàng khăn đỏ cắp sách đến trường tôi đã được nghe đến hai tiếng“ Thuỷ lợi”, đã được trực tiếp đi làm thuỷ lợi. Quê tôi, một vùng đồng chiêm bên dòng sông Kẻ Sặt thơ mộng, bao đời rồi vẫn chịu cảnh “chiêm khê mùathối”. Chúng tôi lớn lên với ruộng đồng, theo cha anh đi gánh đất, đào mương khi tay còn ...
«« « 1 » »»

Đăng nhập