Ngày giờ


Các phòng chức năng thuộc công ty: Tập trung cao độ cho công tác tưới vụ mùa và phòng chống lụt bão-Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công hội thao Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ IX;

Bảo dưỡng công trình, máy móc, thiết bị: “Xúc đất xô, cắt cỏ, xếp lại mái đá, xử lý thẩm lậu, sạt lở, hang động vật, tổ mối, vớt rong rác gây cản trở dòng chảy, trát chít vết nứt, sứt mẻ và lau chùi vệ sinh công nghệ, bắt vít, xiết bu lông, tra dầu mỡ, cạo hà, sơn chống gỉ máy móc thiết bị”;

1/ Các phòng chức năng thuộc công ty: Tập trung cao độ cho công tác tưới vụ mùa đặc biệt là công trình Ayun Hạ-Sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015; Triển khai thực hiện phương án phòng chống lụt bão mùa mưa 2015; 2/ Các đơn vị sản xuất thuộc công ty: +Thực hiện tưới vụ mùa; Sơ kết 6 tháng 2015, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và ...
«« « 1 » »»

Đăng nhập