Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Văn bản pháp quy
Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành Từ ngày
Loại văn bản Đến ngày
Lĩnh vực    
Số/ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
77/2015/NĐ-CP 10/09/2015 Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 08/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định chi tiết cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
26/2015/TT-BLĐTBXH 14/07/2015 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
17/2015/TT-BLĐTBXH 22/04/2015 Thông tư hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương
02/2015/TT-BKHĐT 16/04/2015 Thông tư hướng dẫn về việc công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
69/2014/QH13 26/11/2014 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
178/2014/TT-BTC 26/11/2014 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội
103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, HTXm tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
09/2014/TT-BXD 10/07/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình
66/2014/NĐ-CP 04/07/2014 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
4054/BKHĐT-QLĐT 26/07/2014 Công văn số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
36/2014/QĐ-TTg 18/06/2014 Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : tchcthuyloi@gmail.com