Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Giới thiệu
Tên Công ty: Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai
Được thành lập: Theo QĐ số 529/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh Gia Lai “Về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty khai thác công trình thuỷ lợi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi.
Chức năng, nhiệm vụ: Qui định tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Mã số doanh nghiệp: 5900182143, đăng ký lại lần thứ 2 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 4/3/2019
- Cơ cấu và qui mô vốn:
Vốn Điều lệ: 2.445.710.637.528đồng
- Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Nông nghiệp
- Ngành nghề: Vận hành hệ thống tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty TNHH KTCT thuỷ lợi Gia Lai nguyên là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 27/4/1983, năm 1996 chuyển sang hoạt động công ích, ngày 16/12/1999 được thành lập lại theo quyết định số 124/1999/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia lai. Ngày 17/11/2010 chuyển đổi sở hữu hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005 với tên mới là “Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai. Qua 36 năm xây dựng và phát triển, đến nay công ty đã trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, phục vụ có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, điều tiết được lũ lụt, giải quyết được vấn đề hạn hán, giữ rừng đầu nguồn, bảo vệ rừng đặc dụng, làm vệ tinh cho hoạt động du lịch sinh thái của tỉnh và góp phần ổn định đời sống cho dân cư trong khu vực.
- Những đặc điểm chính của Công ty (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể)
+Về điều kiện tự nhiên, xã hội.
Công ty có trụ sở đóng tại thành phố Pleiku, các đơn vị trực thuộc đứng chân trên địa bàn của 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai nên chịu ảnh hưởng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Gia Lai
+Về cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất:    
* Cơ cấu tổ chức bộ máy 
-Ban điều hành:
+ 01 Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
+ 01 Kiểm soát viên
+ 03 Phó Giám đốc
+ 01 Kế toán trưởng
- Các phòng ban trực thuộc:
+ Phòng Quản lý nước
+ Phòng Kinh tế - Kế hoạch
+ Phòng Kỹ thuật và Quản lý công trình
+ Phòng Kế toán
+ Phòng Tổ chức – Hành chính
- Các xí nghiệp trực thuộc
-Xí nghiệp Thủy nông Đầu mối-Kênh chính Ayun Hạ 
-Xí nghiệp thủy nông Phú Thiện
-Xí nghiệp Thủy nông Kênh Nam-Bắc Ayun Hạ 
-Xí nghiệp Thủy nông Ia M’Lah
-Xí nghiệp Thuỷ nông Chư Păh – Ia Grai
-Xí nghiệp Thủy nông Pleiku-Mang Yang
-Xí nghiệp Thủy nông Chư Sê – Chư Pưh
-Xí nghiệp Thủy nông Chư Prông
- Phương thức hoạt động:
a) Công ty: Hoạt động theo đề án chuyển đổi sở hữu công ty và điều lệ tổ chức và hoạt động được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh Gia Lai “Về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty khai thác công trình thuỷ lợi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi.
b) Các đơn vị trực thuộc (XN, đội) hoạt động theo qui chế do Giám đốc Công ty ban hành, Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc, trạm đội hạch toán trực tiếp với Công ty.
* Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 
+Năng lực và trình độ chuyên môn : tổng cán bộ công nhân viên trong công ty là 291 lao động. Trong đó có 7 Thạc sỹ, 55 kỹ sư, 20 cử nhân, 14 cao đẳng, 87 trung cấp, 108 sơ cấp.
+Kinh nghiệm công tác từ 2 – 35 năm (BQ 20 năm)
* Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất của công ty gồm văn phòng công ty, hệ thống nhà quản lý ở các xí nghiệp trực thuộc và 38 công trình thuỷ lợi loại vừa và lớn (gồm 12 hồ chứa, 22 đập dâng), 4 trạm bơm điện với tổng năng lực thiết kế là 31.472 ha nằm rải rác trên địa bàn 11 huyện, thi, thành phố của tỉnh Gia Lai, với tổng giá trị tài sản tạm tính đến hết tháng 9/2019 là 2.648 tỷ đồng.
* Các tổ chức Đảng, đoàn thể
+ Đảng bộ công ty có 107 đảng viên, 9 chi bộ trực thuộc.
+ Công đoàn cơ sở công ty có 291 đoàn viên, 9 công đoàn bộ phận trực thuộc.
+ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 140 đoàn viên, 8 chi đoàn cơ sở trực thuộc.
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : tchcthuyloi@gmail.com