Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
NĂM 2024:
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2023
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024
Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023
Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : [email protected]