Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Đơn Vị Thành Viên
HỒ CHỨA NƯỚC CÔNG TRÌNH AYUN HẠ
Hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ Công trình thủy lợi AYun Hạ là công trình thủy lợi khai thác tổng hợp nguồn nước lớn nhất Tây Nguyên, cách thành phố Pleiku 65km về hường Đông Nam và cách...
HỒ CHỨA IAMLAH - KRÔNG PA
HỒ CHỨA IAM'LAH-KRÔNG PA Hồ chứa Ia Mlah-huyện Krông Pa là công trình thuỷ lợi cấp 3, được khởi công xây dựng từ năm 2004, chặn dòng (sông Ia Mlah) năm 2007, có dung tích toàn bộ 54,15 triệu...
HỢP PHẦN HỒ CHỨA PLEIPAI -ĐẬP DÂNG IA LỐP- HUYỆN CHƯ PRÔNG - GIA LAI
Hợp phần Hồ chứa PleiPai-Đập dâng Ia Lốp-huyện Chư Prông-Gia Lai Công trình Hồ chứa PleiPai thuộc hợp phần PleiPai-Ia Lốp được khởi công xây dựng năm 2009 đưa vào sử dụng năm 2011, vị trí công trình...
HỒ CHỨA THUỶ LỢI IA GLAI
HỒ CHỨA THUỶ LỢI IA GLAI Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Glai thuộc xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cách thành phố PleiKu 34 km về phía Bắc, cách huyện Chư Sê khoảng 16km về phía Nam....
HỒ CHỨA THUỶ LỢI IA RING
HỒ CHỨA THUỶ LỢI IA RING Hồ chứa Ia Ring-Chư Sê là công trình thuỷ lợi cấp 3, được khởi công xây dựng từ năm 2003, chặn dòng (suối Ia Ring) năm 2006, có dung tích hữu ích 10,18 triệu m3 nước,...
HỒ CHỨA THUỶ LỢI HOÀNG ÂN
HỒ CHỨA THUỶ LỢI HOÀNG ÂN Quy mô công trình hồ chứa - Dung tích chết: 0,8 x 106m3, cao trình 660m - Dung tích hữu ích: 6,1 x 106m3, cao trình 667m - Dung tích tổng cộng: 6,9 x 106m3, cao trình 667,8m...
HỒ CHỨA NƯỚC CHƯ PRÔNG
HỒ CHỨA NƯỚC CHƯ PRÔNG * Tưới cho diện tích 700 ha trong đó: - Theo cơ cấu cây trồng + Lúa: 103ha + Cà phê, hồ tiêu và cây trồng cạn: 597ha - Theo biện pháp công trình: + Tưới tự chảy:...
HỒ THUỶ LỢI BIỂN HỒ-TP PLEIKU-GIA LAI
HỒ THUỶ LỢI BIỂN HỒ-TP PLEIKU-GIA LAI Hồ chứa thuỷ lợi Biển hồ (Thuộc địa phận xã Biển hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) là công trình cấp 4, được khởi công xây dựng từ năm 1978, (chặn dòng suối...
HỒ CHỨA NƯỚC TÂN SƠN-HUYỆN CHƯ PĂH-TỈNH GIA LAI
HỒ CHỨA NƯỚC TÂN SƠN-HUYỆN CHƯ PĂH-TỈNH GIA LAI Nhiệm vụ công trình: Cấp nước tưới cho 450ha. Trong đó 400ha lúa nước 2 vụ và 50ha hoa màu. Giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu...
Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : [email protected]