Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Công bố - thông tin
HỒ CHỨA IAMLAH - KRÔNG PA
Người đăng: Quản trị viên .Ngày đăng: 25/07/2019 14:12 .Lượt xem: 2352 lượt.

HỒ CHỨA IAM'LAH-KRÔNG PA
Hình ảnh có liên quanHồ chứa Ia Mlah-huyện Krông Pa là công trình thuỷ lợi cấp 3, được khởi công xây dựng từ năm 2004, chặn dòng (sông Ia Mlah) năm 2007, có dung tích toàn bộ 54,15 triệu m3, dung tích hữu ích 48,64 triệu m3 nước, diện tích lưu vực 110 km2, diện tích mặt hồ (ứng với mực nước dâng bình thường): 404,3 ha (cao trình 215m), ứng với MNGC: 420ha (cao trình 215,9m), ứng với mực nước chết: 125ha (cao trình 196,8m). Đập đất dài 403m, cao 34,20m, đỉnh đập rộng 6m, cao trình đỉnh đập 217m, cao trình đỉnh tường chắn sóng 218,1m. Cao trình đỉnh tường hào 216m. Diện tích tưới theo thiết kế 5.150ha. Vị trí công trình và vùng hưởng lợi nằm trong toạđộ 13o08'00''-13o18'00'' vĩđộ Bắc, 108o35'00''-108o52'00'' kinh độ Đông
Hồ chứa Ia Mlah-huyện Krông Pa là công trình thuỷ lợi cấp 3, được khởi công xây dựng từ năm 2004, chặn dòng (sông Ia Mlah) năm 2007, có dung tích toàn bộ 54,15 triệu m3, dung tích hữu ích 48,64 triệu m3 nước, diện tích lưu vực 110 km2, diện tích mặt hồ (ứng với mực nước dâng bình thường): 404,3 ha (cao trình 215m), ứng với MNGC: 420ha (cao trình 215,9m), ứng với mực nước chết: 125ha (cao trình 196,8m). Đập đất dài 403m, cao 34,20m, đỉnh đập rộng 6m, cao trình đỉnh đập 217m, cao trình đỉnh tường chắn sóng 218,1m. Cao trình đỉnh tường hào 216m. Diện tích tưới theo thiết kế 5.150ha. Vị trí công trình và vùng hưởng lợi nằm trong toạđộ 13o08'00''-13o18'00'' vĩđộ Bắc, 108o35'00''-108o52'00'' kinh độĐông, lòng hồ và đầu mối công trình thuộc địa giới hành chính xã Ia Mlah và xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Lòng hồ Ia Mlah chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu Đông Trường sơn. Công trình hồ chứa thuỷ lợi này được Ban QLDA Thuỷ lợi 8-Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho công ty KTCT thuỷ lợi Gia lai quản lý khai thác tại “Biên bản bàn giao quản lý sử dụng lòng hồ và vận hành thiết bị đóng, mở cửa tràn xả lũ và cống lấy nước” ký ngày 24/9/2008.
Thông số kỹ thuật chính:
+Diện tích lưu vực 110 km2
+Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT (cao trình 215m): 404,3 ha
+Diện tích mặt hồ ứng với MNDGC (cao trình 215,9m): 420 ha
+Diện tích mặt hồ ứng với MN Kiểm tra (cao trình 216,6m): 450 ha
+Diện tích mặt hồ ứng với MN chết (cao trình 196,8m): 125 ha
+Dung tích toàn bộ: WTB = 54,15 triệu m3ứng với cao trình MNKT
+Dung tích hữu ích: WHI = 48,64 triệu m3ứng với cao trình MNDBT
+Dung tích chết: WC = 5,51 triệu m3ứng với cao trình MN chết
Đập đất

Thông số kỹ thuật Đơn vị Ký hiệu Trị số
-Cao trình đỉnh tường chắn sóng m Ñ 

 
218.10
-Cao trình đỉnh đập đất m Ñ 

 
217.00
-Chiều rộng đỉnh đập m

 
6.0
-Chiều dài theo đỉnh đập m

 
403
-Chiều cao đập lớn nhất m

 
34.20
-Hệ số mái đập thượng lưu h/s

 
1:3,0; 1:3,5
-Hệ số mái hạ lưu h/s

 
1:2,75; 1:3,5; 1:2
-Cao trình đỉnh tường hào m Ñ 

 
216.0
Tràn xả lũ
Thông số kỹ thuật Đơn vị Trị số
-Lưu lượng xả lũ thiết kế (P=1%) m3/s 725
-Lưu lượng xả lũ kiểm tra (P=0,2%) m3/s 827
-Cao trình ngưỡng tràn m 207.00
-Cột nước tràn Max m 8.90
-Khẩu độ đập tràn: n x (B xH)   3 cửa x (5 x 8)m
-Chiều rộng dốc nước m 18
-Chiều dài dốc nước m 95.0
-Độ dốc dốc nước % 10
-Chiều rộng kênh xả m 25
-Cao độ đáy kênh xả m 178.00
-Cao độ hố xói tiêu năng m 167.40
Cống lấy nước
Thông số kỹ thuật Đơn vị Trị số
-Lưu lượng thiết kế cho tưới m3/s 4.2
-Lưu lượng thiết kế cho dẫn dòng TC m3/s 4.35
-Cao trình ngưỡng cống m 193.80
-Mực nước hạ lưu khi tưới m 194.60
-Khẩu diện cống    
+Đoạn trước tháp: Hộp BTCT M200 m 1.5 x 2
+Đoạn sau tháp: Ông thép tròn mm Æ1500
-Kích thước hành lang kiểm tra m 3.1 x 3
-Chiều dài cống m 149.8
-Độ dốc đấy cống  

1:1000
 
3

I - Một vài nét vềđặc điểm tự nhiên
1/ Vị trí địa lý:
     Hồ chứa thuỷ lợi Ia Mlah thuộc huyện Krông Pa Tỉnh Gia Lai, nằm trên lưu vực sông Ia Mlah, từ xã Ia Mlah đến xã Phú Cần (nơi sông Ia Mlah nhập vào sông Ba), có vị trí địa lý nằm cách thành phố Pleiku 130 km về phía Đông-Nam, cách thị xã Tuy Hoà Tỉnh Phú Yên 65km, cách thị trấn Phú Túc 17 km về phía Đông Bắc. Vị trí công trình đầu mối, lòng hồ và vùng hưởng lợi nằm trong toạđộ 13o08'00''-13o18'00'' vĩđộ Bắc, 108o35'00''-108o52'00'' kinh độĐông. Khu đầu mối và lòng hồ thuộc địa phận hành chính hai xã Ia Mlah và Đất Bằng. Khu hưởng lợi nàm ở hai bên sông Ia Mlah, từ công trình đầu mối đến sông Ba thuộc địa phận các xã Ia Mlah, Đất Bằng, Chư Gu, Chư Ngọc, Phú Cần và Thị trấn phú Túc. Hồ Ia Mlah được tính toán thiết kế theo chế độ điều tiết nhiều năm nhằm tăng hiệu quả của công trình. Lòng hồ Ia Mlah có dạng thung lũng hẹp bằng phẳng xen giữa các dãy núi cao. Nguyên là rừng nhiệt đới khá tốt, nhưng hiện tại một phần lớn đã được dân khai phá làm nương rẫy. Tính từ đập đất theo sông Ia Mlah lòng hồ dài 2.800m, rộng trung bình 1.000m.
Giới cận lòng hồ:
- Phía Đông giáp:  
- Phía Tây giáp :   
- Phía Nam giáp :   
- Phía Bắc giáp :   
2/Khí hậu-Khí tượng
- Hồ Ia Mlah chịu ảnh hưởng khí hậu Đông trường sơn. 
- Lượng mưa trung bình nhiều năm nhỏ (1.230mm), phân bố không đều. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5, 6 sau đó giảm ở tháng 7 đến cuối tháng 8 tăng dần lên và kết thúc vào cuối tháng 11. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm tới 85% lượng mưa cả năm, lượng mưa ngày lớn nhất 285,7mm, mùa khô là các tháng còn lại, lượng mưa rất nhỏ có khi 2, 3 tháng liên tục không có mưa, nhiệt độ trung bình 2506, nhiệt độ cao nhất vào tháng tư 4007C, nhiệt độ thấp nhất 8,50C, độ ẩm không khí trung bình năm 77%, tốc độ gió trung bình 1,5m/s
- Hồ Ia Mlah thuộc vùng khí hậu chịu ảnh hưởng 2 chếđộ gió mùa rõ rệt (Gíó mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10, Gíó mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4)
3/Địa chất-Thuỷ văn
Nước mặt: Tồn tại ở sông Ia Mlah và các khe suối nhỏ, về mùa mưa nước thường đục do có lượng phù sa lớn. Về mùa khô nước vàng, nhạt đục, không mùi vị, ít cặn lắng. Tổng độ khoáng hoá từ 0,12g/l là loại nước nhạt Clorua Bicabonat Natri. Nước mặt có quan hệ thuỷ lực với nước ngầm trong tầng phù sa tàn tích ở khu vực dự án. Về mùa mưa nước mặt là nguồn cung cấp chủ yếu cho nước ngầm và về mùa khô ngược lại nước ngầm lại cung cấp nước cho nước mặt. Mực nước và thành phần hoá học của nước thay đổi theo mùa.
Nước ngầm: Trong khu vực dự án có hai phức hệ chứa nước ngầm chính
+Nước ngầm trong các bồi tích và trong tầng phù sa tàn tích và phong hoá hoàn toàn của đá gốc, phân bố ở độ sâu từ 5-6m kể từ mặt đất, chủ yếu là nước nhạt Clorua Bicabonat Natri, tổng khoáng hoá M – 0,1g/l, nước vàng nhạt, đục, ít cặn lắng. Nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa, về mùa khô thường cạn kiệt và thường xuất lộ ở gianh giới giữa tần phủ và đá gốc.
+Nước ngầm trong khe nứt của đá gốc: Đây là loại nước ngầm chủ yếu trong khu vực nghiên cứu của vùng dự án. Mực nước ngầm xuất hiện ở độ sâu từ 6-10m, thành phần hoá học chủ yếu là nước Clorua Bicabonat Natri. Nước vàng, nhạt đục, ít cặn lắng, nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa và nước mặt vào mùa mưa. Về mùa khô đây là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho nước sông. Nhìn chung nước chỉ tập trung ở trong khe nứt nên nguồn nước nghèo nàn, mực nước và thành phần hoá học của nước ngầm thay đổi theo mùa.
   Trong quá trình khảo sát xây dựng đã tiến hành lấy mẫu thí nghiệm (1 mẫu nước mặt và 1 mẫu nước ngầm) đi đến kết luận nước ngầm và nước mặt trong khu vực dự án có tính ăn mòn kim loại và khử kiềm.
4/Tài nguyên đất đai:
   Tổng diện tích tựnhiên khu vực lòng hồ Ia Mlah UBND huyện Krông Pa thu hồi xây dựng công trình và được Ban quản lý dự án thuỷ lợi 8 giao cho công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Gia lai quản lý sử dụng: .........Trong đó bao gồm diện tích mặt hồ và diện tích khu vực công trình đầu mối và vùng bán ngập lòng hồ 
5/Tiềm năng mặt nước, chất lượng nước:
- Mặt nuớc:      + Ứng với cao trình 215m (MNDBT) : 404,3 ha
                         + Ứng với cao trình 196,8m (mực nước chết) : 125 ha
- Về chất lượng nước:
     Kế thừa kết quả phân tích nước năm 2001-2002 của Liên đoàn ĐCTV- ĐCCT Miền Trung và kết quả phân tích gầnđây của Qui hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Gia Lai đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 do Viện Qui hoạch Bộ thuỷ sản Lập tại khu vực hồ chứa Ia Mlah-Krông Pa, cho thấy có thể nhận xét và so sánh các chỉ tiêu lý, hóa tính, chỉ tiêu thủy sinh vật, chỉ tiêu hàm lượng: Fe2R; Fe3+, SO4, NO2, Cl, HCO3, Ca++, Mg++, K+, Na+, A5, Hg, Zn, Pb, CN, PO34, BOD và chất rắn lơ lửng v.v... đều nằm trong giới hạn A và B của (TCVN 5942 - 1995). Giá trị PH thay đổi từ 6,1 - 7,5. Ôxy sinh hóa BOD thay đổi trong khoảng 15 - 47 có hàm lượng  25mg/l, chỉ số chất rắn lửng lơ < hơn tiêu chuẩn cho phép trong giới hạn B. Hàm lượng sắt dao động từ 0,1-0,2mg/l. Hàm lượng Nitơ < 1mg/l. Các hàm lượng thủy ngân, chì, kẽm, đều nằm trong giới hạn cho phép (TCVN 5942-1995).
       Qua kết quả trên cho thấy nguồn nước tại hồ chứa Ia Mlah, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa đảm bảo chất lượng cho nhu cầu sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản.
II/Sơ lược tình hình kinh tế-xã hội trong vùng  
1/ Diện tích tự nhiên - Dân số- Lao động:
                           (nguồn niên giám thống kê huyện Krông Pa năm 2007)
1.1 Diện tích:
*Xã Ia Mlah có diện tích tự nhiên 108,90km2
*Xã Đất Bằng có diện tích tự nhiên: 125,44 km2
1.2 Dân số:
*Xã Ia Mlah hiện có 648 hộ (dân tộc kinh 157 hộ, dân tộc Ja Rai 491 hộ) 3.190 người (kinh 616 người, Ja Rai 2.574 người), mật độ dân số 29,2 người/km2. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu sốchiếm 80,7%, dân tộc Kinh chiếm 19,3%. Nam 50,5%, nữ 49,5%.
*Xã Đất Bằng có 730 hộ (38 hộ kinh, 692 hộ dân tộc Ja Rai) 3.705 người (kinh 195 người, Ja Rai 3.078 người. Khác 432 người), mật độ dân số 29,4 người/km2. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu sốchiếm 80,7%, dân tộc Kinh chiếm 19,3%. Nam 50,2%, nữ 49,8%.
1.3 Đơn vị hành chính:
*Xã Ia Mlah có 8 thôn làng (2 thôn người kinh, 5 buôn người dân tộc)
*Xã Đất Bằng có 9 thôn làng (0 thôn người kinh, 9 buôn người dân tộc


Các tin liên quan:
Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : [email protected]