Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Văn bản pháp quy
Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành Từ ngày
Loại văn bản Đến ngày
Lĩnh vực    
Số/ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
61/2020/QH14 17/06/2020 Luật đầu tư
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật doanh nghiệp
45/2019/QH14 20/11/2019 Luật lao động
65/2019/NĐ-CP 18/07/2019 Nghị Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
114/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Nghị định số về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
Số 05/2018/TT -BNNPTNT 15/05/2018 Thông tư quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi
67/2018/NĐ -CP 14/05/2018 Nghị Định quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi
129/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
08/2017/QH14 19/06/2017 Luật Thủy lợi
280/2016/TT-BTC 14/11/2016 Thông tư quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi
27/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
26/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
53/2016/TT-BTC 21/03/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
05/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
06/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
07/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
08/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
09/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
08/2016/TT-BTC 08/01/2016 Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
09/2016/TT-BTC 18/01/2016 Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : [email protected]