Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Giới thiệu
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
Tên Công ty: Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai
Chức năng, nhiệm vụ: Qui định tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Mã số doanh nghiệp: 5900182143, đăng ký lại lần thứ 2 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 4/3/2019.
- Cơ cấu và qui mô vốn:
Vốn Điều lệ: 2.445.710.637.528đồng
- Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Nông nghiệp
- Ngành nghề: Vận hành hệ thống tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Qúa trình hình thành và phát triển: Công ty TNHH KTCT thuỷ lợi Gia Lai nguyên là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 27/4/1983, năm 1996 chuyển sang hoạt động công ích, ngày 16/12/1999 được thành lập lại theo quyết định số 124/1999/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia lai. Ngày 17/11/2010 chuyển đổi sở hữu hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005 với tên mới là “Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai. Qua 36 năm xây dựng và phát triển, đến nay công ty đã trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, phục vụ có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, điều tiết được lũ lụt, giải quyết được vấn đề hạn hán, giữ rừng đầu nguồn, bảo vệ rừng đặc dụng, làm vệ tinh cho hoạt động du lịch sinh thái của tỉnh và góp phần ổn định đời sống cho dân cư trong khu vực.
- Những đặc điểm chính của Công ty (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể)
+Về điều kiện tự nhiên, xã hội.
Công ty có trụ sở đóng tại thành phố Pleiku, các đơn vị trực thuộc đứng chân trên địa bàn của 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai nên chịu ảnh hưởng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Gia Lai
+Về cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất:    
* Cơ cấu tổ chức bộ máy 
-Ban điều hành:
+ 01 Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
+ 01 Kiểm soát viên
+ 03 Phó Giám đốc
+ 01 Kế toán trưởng
- Các phòng ban trực thuộc:
+ Phòng Quản lý nước
+ Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
+ Phòng Quản lý công trình thủy lợi
+ Phòng Tài chính - Kế toán
+ Phòng Tổ chức – Hành chính
- Các đơn vị trực thuộc
- Chi nhánh Đầu mối hồ Ayun Hạ
- Chi nhánh thủy lợi Phú Thiện
- Chi nhánh thủy lợi Ayun Pa- Ia Pa 
- Chi nhánh thủy lợi Krông Pa
- Chi nhánh thủy lợi Chư Păh – Ia Grai
- Chi nhánh thủy lợi Đông Bắc Gia Lai
- Chi nhánh thủy lợi Chư Sê – Chư Pưh
- Chi nhánh thủy lợi Chư Prông
- Chi nhánh nhà máy nước sinh hoạt Ayun Hạ
- Phương thức hoạt động:
a) Công ty: Hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định 379/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai;
b) Các chi nhánh trực thuộc: hoạt động theo qui chế do Giám đốc Công ty phê duyệt ban hành, Chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
* Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 
+Năng lực và trình độ chuyên môn : tổng cán bộ công nhân viên trong công ty là 301 lao động. Trong đó có 6 Thạc sỹ, 66 kỹ sư, 21 cử nhân, 32 cao đẳng, 78 trung cấp, 98 sơ cấp.
+Kinh nghiệm công tác từ 2 – 35 năm (BQ 20 năm)
* Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất của công ty gồm văn phòng công ty, hệ thống nhà quản lý ở các đơn vị trực thuộc và các công trình thuỷ lợi loại vừa và lớn (gồm 12 hồ chứa, 22 đập dâng), 4 trạm bơm điện với tổng năng lực thiết kế là 31.472 ha nằm rải rác trên địa bàn 11 huyện, thị, thành phố của tỉnh Gia Lai.
* Các tổ chức Đảng, đoàn thể
+ Đảng bộ công ty có 114 đảng viên, 9 chi bộ trực thuộc.
+ Công đoàn cơ sở công ty có 301 đoàn viên, 9 công đoàn bộ phận trực thuộc.
+ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 150 đoàn viên, 8 chi đoàn cơ sở trực thuộc
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : [email protected]