Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Công bố - thông tin
HỒ CHỨA THUỶ LỢI IA RING
Người đăng: Quản trị viên .Ngày đăng: 23/07/2019 10:09 .Lượt xem: 2269 lượt.
HỒ CHỨA THUỶ LỢI IA RING
Kết quả hình ảnh cho hồ ia ring chư sê
Hồ chứa Ia Ring-Chư Sê là công trình thuỷ lợi cấp 3, được khởi công xây dựng từ năm 2003, chặn dòng (suối Ia Ring) năm 2006, có dung tích hữu ích 10,18 triệu m3 nước, diện tích lưu vực 24 km2, diện tích mặt hồ (ứng với mực nước dâng bình thường): 116 ha (cao trình 689,4), ứng với MNGC: 131ha (cao trình 691,2), ứng với mực nước chết: 17ha (cao trình 671,5). Đập đất dài 537m, cao 30,65m, đỉnh đập rộng 6m, cao trình đỉnh đập 691,5 Diện tích tưới theo thiết kế 2.300ha, Vị trí công trình và vùng hưởng lợi nằm trong toạđộ 13o35'00''-13o50'00'' vĩđộ Bắc, 108o05'00''-108o15'00'' kinh độ Đông
HỒ CHỨA THUỶ LỢI IA RING
Hồ chứa Ia Ring-Chư Sê là công trình thuỷ lợi cấp 3, được khởi công xây dựng từ năm 2003, chặn dòng (suối Ia Ring) năm 2006, có dung tích hữu ích 10,18 triệu m3nước, diện tích lưu vực 24 km2, diện tích mặt hồ (ứng với mực nước dâng bình thường): 116 ha (cao trình 689,4), ứng với MNGC: 131ha (cao trình 691,2), ứng với mực nước chết: 17ha (cao trình 671,5). Đập đất dài 537m, cao 30,65m, đỉnh đập rộng 6m, cao trình đỉnh đập 691,5 Diện tích tưới theo thiết kế 2.300ha, Vị trí công trình và vùng hưởng lợi nằm trong toạđộ 13o35'00''-13o50'00'' vĩđộ Bắc, 108o05'00''-108o15'00'' kinh độĐông, lòng hồ và đầu mối công trình thuộc địa giớihành chính xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê. Lòng hồ Ia Ring chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu Tây Trường sơn. Công trình hồ chứa thuỷ lợi này được Ban QLDA Thuỷ lợi 8-Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho công ty KTCT thuỷ lợi Gia lai quản lý khai thác tại “Biên bản bàn giao quản lý sử dụng lòng hồ và vận hành thiết bị đóng mở của tràn xảlũ, cống lấy nước” ký ngày 25/10/2008.
Thông số kỹ thuật chính Hồ chứa nước Ia Ring
+Diện tích lưu vực 24 km2
+Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT (cao trình 689,4m): 116 ha
+Diện tích mặt hồ ứng với MNDGC (cao trình 691,2m): 131 ha
+Diện tích mặt hồ ứng với MN Kiểm tra
+Diện tích mặt hồ ứng với MN chết (cao trình 671,5m): 17 ha
+Dung tích toàn bộ: WTB = 10,76 triệu m3 ứng với cao trình MNKT
+Dung tích hữu ích: WHI = 10,18 triệu m3 ứng với cao trình MNDBT
+Dung tích chết: WC = 0,58 triệu m3 ứng với cao trình MN chết
Đập đất 
Thông số kỹ thuật  Đơn vị  Ký hiệu  Trị số 
-Cao trình đỉnh tường chắn sóng m V  692,5
-Cao trình đỉnh đập đất m V 691,5
-Chiều rộng đỉnh đập m B 6,00
-Chiều dài theo đỉnh đập m L 537,25
-Chiều cao đập lớn nhất m H 29,00
-Hệ số mái đập thượng lưu h/s m 1:3,0;  1:3,5
-Hệ số mái hạ lưu h/s m 1:2,75; 1:3,5; 1:2
-Cao trình đỉnh tường hào m V    
Tràn xả lũ 
Thông số kỹ thuật Đơn vị Trị số
-Lưu lượng xả lũ thiết kế (P=1%) m3/s 142
-Lưu lượng xả lũ kiểm tra (P=0,2%) m3/s  
-Cao trình ngưỡng tràn m 684,0
-Cột nước tràn Max m 5,00
-Khẩu độ đập tràn: n x (B xH)   2 cửa x (3 x 5)m
-Chiều rộng dốc nước m 6
-Chiều dài dốc nước m 160
-Độ dốc dốc nước % 8
-Chiều rộng kênh xả m  
-Chiều rộng bể tiêu năng m 7-9
-Chiều bể tiêu năng m 25
-Cao độ bể tiêu năng m 660,8
Cống lấy nước
Thông số kỹ thuật Đơn vị Trị số
-Lưu lượng thiết kế cho tưới m3/s 2.18
-Lưu lượng thiết kế cho dẫn dòng TC m3/s  
-Cao trình ngưỡng cống m 669,00
-Mực nước hạ lưu khi tưới m 668,15
-Khẩu diện cống  m  D = 1,2
+Đoạn trước tháp: Hộp BTCT M200 m 1,2 x 1,6
+Đoạn sau tháp: Ông thép tròn mm D = 1.200
-Kích thước hành lang kiểm tra m 1,5 x 3
-Chiều dài cống m 153,1
-Độ dốc đấy cống 1:1000 3-0

Các tin liên quan:
Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : [email protected]