Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Công bố - thông tin
HỒ CHỨA NƯỚC CHƯ PRÔNG
Người đăng: Quản trị viên .Ngày đăng: 16/07/2019 15:06 .Lượt xem: 1082 lượt.
HỒ CHỨA NƯỚC CHƯ PRÔNG
Kết quả hình ảnh cho hồ chứa thị trấn chÆ° prông* Tưới cho diện tích 700 ha trong đó: - Theo cơ cấu cây trồng + Lúa: 103ha + Cà phê, hồ tiêu và cây trồng cạn: 597ha - Theo biện pháp công trình: + Tưới tự chảy: 412ha + Tưới động lực (tưới bằng máy bơm): 288ha
 * Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản, giao thông du lịch và cải tạo cảnh quan, môi trường trong khu vực dự án.
1- Tên công trình :
 Hồ chứa nước Chư prông.
2-  Địa điểm xây dựng:
     Trên nhánh trái suối Ia Đrăng thuộc địa bàn thị trấn Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
3-  Nhiệm vụ công trình :
*     Tưới cho diện tích 700 ha trong đó:
-  Theo cơ cấu cây trồng
+   Lúa:                                                           103ha
+ Cà phê, hồ tiêu và cây trồng cạn:             597ha
-  Theo biện pháp  công trình:
+  Tưới tự chảy:                                              412ha
+  Tưới động lực (tưới bằng máy bơm):     288ha
*  Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản, giao thông du lịch và cải tạo cảnh quan, môi trường trong khu vực dự án.
4- Cấp công trình và tần suất thiết kế:
-   Công trình đầu mối cấp III; hệ thống kênh cấp V.
-   Tần suất lũ thiết  kế:                                            P = 1,0%
-   Tần suất đảm bảo tưới:                                       P = 75%
-  Tần suất thiết kế các công trình phụ dẫn và dẫn dòng thi công:    P = 10%
5-  Quy mô và các thông số cơ bản của công trình:
5-1-  Các thông số cơ bản của hồ chứa:
- Diện tích lưu vực tính đến tuyến chọn:                               15km2
-  Mực nước dâng bình thường (MNDBT):                         473,70m
-  Mực nước dâng gia cường (MNDGC):                           474,11m
-  Mực nước chết:                                                                461,50m
-  Dung tích hữu ích:                                                Wh = 3,814*106 m3
-  Dung tích chết:                                                     Wc = 0,320*106 m3
-  Dung tích  toàn bộ:                                                 W = 4,13*106 m3
-  Dung tích  dòng chảy đến 75%:                            W75 = 14,56*106 m3
-  Chếđộ làm việc của hồ chứa:                                  Điều tiết mùa mưa
-   Hệ số dung tích:                                                                = 0,56
5-2-  Đập đất:
  Đặt tại tuyến III.
-  Cao trình đỉnh đập:                                                =  475,0m
-  Cao trình đỉnh tường chắn sóng:                         = 476,0m.
-  Chiều rộng đỉnh đập:                                    Bđđ = 6,0m
-  Chiều dài theo đỉnh đập:                                Ld = 421,0m
-  Chiều rộng cơđập                                       Bcđ = 3,0m
-  Cao trình cơđập:                                                 = 466,0m
-   Hệ số mái đập:                                              mtl = 3,75&3,5
                                                                            mhl = 3,5&3,25
-  Hình thức mặt cắt đập:  Đập đất đồng chất có tường chắn sóng, vật thoát  nước lăng trụnối tiếp với gối phẳng vàống khói ăn sâu vào thân đập 35m.
-  Bố trí thiết bị quan trắc công trình đầu  mối vàđập đất.
5-3-   Tràn xả lũ:
-  Tuyến tràn chọn tuyến I nằm  bên phải đập đất.
-   Hình thức tràn:  Đường tràn dọc, hai cửa van cung bằng thép 2(4*3)m
- Bề rộng tràn:                                 Btr = 8m
-  Cao độ ngưỡng tràn                          = 471,20m
-  Cột nước tràn:                             Htr = 2,91m
-  Lưu lượng xả lũ lớn nhất:  Qmax (1%) = 66,70m3/s
-  Số khung tràn:                                2 khoang
-  Dốc nước sau tràn dài 135m, rộng 8m chia làm hai đoạn:
+  Đoạn đầu dốc:                              L1=75m, độ dốc i=0,06.
+  Đoạn cuối dốc:                              L2 = 60m, độ dốc i = 0,12.
-  Nối tiếp sau dốc nước là bể tiêu năng bằng bê tông cốt thép M200 có:
+  Chiều dài bể tiêu năng:                            Lb = 21,0m
+  Chiều rộng bể tiêu năng:                          Bb = 8,0m
+  Chiều sâu bể tiêu năng:                           db = 1,0m
+  Cao trình đáy bể tiêu năng:                      = 458,0m
-  Kênh xả sau bể tiêu năng bằng đá xây vữa M100 dày 30cm
+  Chiều dài kênh:                                         Lk = 154m
+  Chiều rông kênh:                                       Bk = 10,0m
+  Độ dốc kênh:                                             ik = 0,02
+  Hệ số mái  kênh:                           m = 1:1,50
-  Sau kênh xả  làđoạn nối  tiếp với suối bằng rọđá (50*100*200)bọc PVC trên lớp vải địa kỹthuật.
5-4-  Cống lấy nước:
-  Tuyến cống lấy nước tại bờ trái đập đất.
-  Lưu lượng thiết kế của  cống:                              Qc = 0,65m3/s
-  Kích thước cơ bản của  cống:                              fi = 0,70m
-  Độ dốc lòng cống:                                                ic = 0,001
 -  Chiều dài thân cống:                                            Lc = 110,0m
-  chiều dài bể tiêu năng:                                          Lb = 5,5m
-  Chiều sâu bể tiêu năng:                                        db = 2,1m
-  Điều tiết lưu lượng bằng van  côn hạ lưu và 1 van đĩa dự trữ sự cố. Thân cống bằng ống thép fi=700mm dày 10mm bọc bê tông cốt thép M200 dày 20cm.
5-5-  Đập dâng thôn 7:
5-5-1-  Đập dâng:
-  Hình thức đập tràn đỉnh rộng, điều tiết bằng cửa van phẳng, gồm 3 khoang 4m.
-  Cao trình ngưỡng:                                                 = 448,00m
-  Chiều rộng tràn:                                                     B=12,00m
-  Mực nước thượng lưu max:                                 =450,50m
-  Mực nước hạ lưu max:                                          = 449,50m
-  Lưu lượng xả lũ:                                                     Qxả =  76,18m3/s
-  Cột nước tràn:                                                        Htr = 2,50m
5-5-2-  Đập đất:
-  Co trình đỉnh đập:                                                   = 452,0m
-  Chiều rộng đỉnh đập:                                             Bđđ = 4,5m
--  Chiều dài theo đỉnh đập:                                     Lđ = 95,0m
-  Hệ ssó mái đập:                                                    mtl = 2,5; mhl = 2,5
5-5-3-  Cống lấy nước:
-  Lưu lượng thiết kế của cống:                               Qc = 0,13m3/s
-  Kích thước cơ bản của cống                                fi = 0,60m
-  Chiều dài cống:                                                   Lc = 17,0m
-  Điều tiết lưu lượng bằng cửa van phẳng.

5-6-  Đập dang thôn 6:
5-6-1-  Đập dâng:
-  Hình thức đập tràn đỉnh rộng, điều tiết bằng cửa van phẳng, gồm 2 khoang 3m.
- Cao teình ngưỡng:                                                 = 448,50m
-  Chiều rộng tràn:                                                B = 6,00m
-  Mực nước thượng lưu max:                                  = 451,00m
-  Mực nước hạ lưu max:                                         = 450,00m
- Lưu lượng xả:                                               Qxả = 27,25m3/s
-  Cột nước tràn:                                                Htr = 2,00m
5-6-2- Đập đất:
-  Cao trình đỉnh đập:                                                = 452,0m
-  Chiều rộng đỉnh đập:                                       Bđđ = 4,5m
-  Chiều dài theo đỉnh đập:                                     Lđ = 114,0m
-  Hệ số mái đập:                                                      mtl =2,5; mhl = 2,5
5-6-3- Cống lấy nước:
-  Lưu lượng thiết kế của cống:                                  Qc = 0,18m3/s
-  Kích thước cơ bản của  cống:                                  fi = 0,60m
-  Chiều dài cống:                                                      Lc = 16,6m
-  Điều tiết lưu lượng bằng cửa van phẳng.
 

 
 

Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : [email protected]