Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Công bố - thông tin
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HÀ RA
Người đăng: Quản trị viên .Ngày đăng: 13/07/2019 18:36 .Lượt xem: 448 lượt.
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HÀ RA (H'RA)
Nhiệm vụ công trình: - Cấp nước tưới cho 610,7 ha đất canh tác, trong đó tưới tự chảy 392,3 ha và tạo nguồn cho 218,4 ha. - Cấp nước sinh hoạt cho 6.000 người. - Cải tạo cảnh quan môi trường vùng dự án, kết hợp nuôi thủy sản trong lòng hồ.
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HÀ RA
1. Tên công trình: Hệ thống thủy lợi Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
2. Địa điểm xây dựng: Xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
3. Nhiệm vụ công trình:
- Cấp nước tưới cho 610,7 ha đất canh tác, trong đó tưới tự chảy 392,3 ha và tạo nguồn cho 218,4 ha.
- Cấp nước sinh hoạt cho 6.000 người.
- Cải tạo cảnh quan môi trường vùng dự án, kết hợp nuôi thủy sản trong lòng hồ.
4. Các thông số kỹ thuật chủ yếu;
- Cấp công trình: Hồ Hà Ra Nam cấp III
Hồ Hà Ra Bắc và đập dâng Đa Ha cấp V;
- Mức bảo đảm tưới P = 75%
- Tần suất lũ thiết kế cấp III   P = 1%; Cấp IV    P = 1,5%; Cấp V    P = 2%
- Hệ số tưới cho lúa q = 1,13 l/s/ha
- Hệ số tưới cho cà phê q = 0,4 l/s/ha
- Nước sinh hoạt 80l/người/ngày
5. Quy mô, kết cấu các hạng mục công trình:
TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Hà Ra Nam Hà Ra Bắc Đập dâng Hà Ra Bắc Đập Đa Ha
1 Diện tích lưu vực Km2 8,14 2,48 16,5 8,83
2 Diện tích tưới ha 275 299,5   36,2
3 Cấp công trình   III IV V V
4 Mực nước dâng BT m 728,62 723,12    
5 MNGC m 730,62 724,48    
6 MN chết m 720 714,3    
7 Dung tích toàn bộ 1.000m3 2584 747    
8 Dung tích chết 1.000m3 562 74    
9 Dung tích hữu ích 1.000m3 1990 684    
10 Đập   Đập đất đồng chất Đập đất đồng chất Đá xây bọc bê tông Đá xây bọc bê tông
  Cao trình đỉnh đập m 732,40 725,60 718 718,34
  Cao trình đáy đập m 709,50 706,00 715 717,34
  Chiều cao đập lớn nhất m 22,9 19,6 3 1
  Chiều rộng đỉnh đập m 5 5 48 1
  Chiều dài đỉnh đập m 227 200   20
  Hệ số mái thượng lưu   3,25&3,75 3    
  Hệ số mái hạ lưu   3&3,5 3&3,5    
  Cơ đập thượng, hạ lưu: - m 721 719    
                                   Bcơ m 2 2    
11 Tràn xả lũ: tự do, đỉnh rộng   Vai trái Vai phải    
  Cao trình ngưỡng m 728,62 723,12 718 718,34
  Chiều rộng tràn m 14 8 48 20
  Lưu lượng xả thiết kế m3/s 61,50 19,72 171,80 76,80
  Cột nước xả max m 2 1,36 1,55 1,04
  Chiều dài dốc nước m 80 100    
  Chiều rộng dốc nước m 10 8    
  Độ dốc dốc nước % 17 10    
  Hình thức tiêu năng   đáy đáy đáy đáy
12 Cống lấy nước          
  Hình thức chảy   có áp có áp    
  Khẩu diện cm D60 D40 D70 30 x 50
  Cao trình cửa vào m 718,50 713,80    
  Cao trình cửa ra m 718,00 713,50    
  Chiều dài cống m 102 84    
  Lưu lượng thiết kế l/s 370 80 87 45
13 Chiều dài kênh chính m 6953 5675    

Các tin liên quan:
Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : tchcthuyloi@gmail.com