Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Năm 2020:
Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2019, kế hoạch năm 2020
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm
Báo cáo tài chính năm 2019
Nghị quyết hội nghị người lao động năm 2020
Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
Quyết định xếp hạng doanh nghiệp hạng II
Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : tchcthuyloi@gmail.com