Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Năm 2019:
Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 ,kế hoạch 2019 của người quản lý và người lao động công ty