Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2020:
Biên bản đối thoại doanh nghiệp quý III/2020
Biên bản đối thoại doanh nghiệp quý II/2020
ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2019:
Biên bản đối thoại doanh nghiệp quý III/2019
Biên bản đối thoại doanh nghiệp quý II/2019
Biên bản đối thoại doanh nghiệp quý I/2019
ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2018:
Biên bản đối thoại doanh nghiệp quý I/2018
Biên bản đối thoại doanh nghiệp quý II/2018
Biên bản đối thoại doanh nghiệp quý III/2018
ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2017:
Biên bản đối thoại doanh nghiệp quý II/2017
Biên bản đối thoại doanh nghiệp quý I/2017
ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2016:
Thư viện ảnh