Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Văn bản pháp quy
Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành Từ ngày
Loại văn bản Đến ngày
Lĩnh vực    
Số/ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
219/2015/TT-BTC 31/12/2015 Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp
59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
23/2015/TT-BKHĐT 21/12/2015 Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
200/2015/TT-BTC 15/12/2015 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
19/2015/TT-BKHĐT 27/11/2015 Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
47/2015/TT-BLĐTBXH 16/11/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ
97/2015/QH13 15/11/2015 Luật phí và lệ phí
119/2015/NĐ-CP 13/11/2015 Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015 Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu,chào hàng cạnh tranh
10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
97/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
159/2015/TT-BTC 15/10/2015 Thông tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
87/2015/NĐ-CP 06/10/2015 Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nhiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
84/2015/NĐ-CP 30/09/2015 Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư
81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Nghị định công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước
Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : tchcthuyloi@gmail.com