Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Văn bản pháp quy
Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành Từ ngày
Loại văn bản Đến ngày
Lĩnh vực    
Số/ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
75/2014/TT-BTC 12/06/2014 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
49/2014/NĐ-CP 20/05/2014 Nghị định giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp Nhà nước trong việc chấp hành và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
220/2013/TT-BTC 31/12/2013 Thông tư thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu năm 2013
130/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Nghị định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
67/2012/NĐ-CP 10/09/2012 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : tchcthuyloi@gmail.com