Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Xem tin tức
Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Người đăng: Thi .Ngày đăng: 13/03/2020 09:58 .Lượt xem: 1528 lượt.
Thực hiện Kế hoạch 33-KH/ĐUK ngày 6/2/2020 của ĐUK các Cơ quan và Doanh nghiệp về kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trong toàn Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Ân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chuyên đề gồm có 2 phần chính: “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. Theo đó, đồng chí nhấn mạnh đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết là lẽ sống, là đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc công ty đã giao nhiệm vụ cho các chi ủy và mỗi cán bộ, đảng viên tập trung xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, đảng viên tiếp tục bồi dưỡng, phấn đấu rèn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.


Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : [email protected]