Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Xem tin tức
Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022
Người đăng: Thi .Ngày đăng: 13/03/2020 08:41 .Lượt xem: 1229 lượt.
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đã có Kế hoạch số 201-KH/ĐU, ngày 14/10/2019 về kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Từ ngày 4/12/2019 đến 12/12/2019, có 9/9 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảng viên, qua đó tổng kết, đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 và xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022, bầu chi ủy và chức danh chủ chốt của các chi bộ đảm bảo đủ đức, đủ tài hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
  
Đại hội chi bộ văn phòng công ty

Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy Công ty đã hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội, đồng thời tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đánh giá chất lượng cán bộ, thống nhất phê duyệt dự kiến nhân sự chi ủy khóa mới đảm bảo đúng quy trình, quy định; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Các nội dung văn kiện được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, trang nghiêm đúng theo quy định. Công tác tổ chức Đại hội khoa học, phù hợp đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Đại hội, đúng nguyên tắc và ý thức chấp hành Điều lệ Đảng, tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng của đảng viên, được nâng cao.
 Tại Đại hội các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 sát đúng với tình hình để lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả bầu cử Đại hội của các chi bộ trực thuộc đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thành phần cơ cấu của Đảng ủy Công ty đã phê duyệt.

Một số hình ảnh đại hội các chi bộ
 


 


 


 

Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Địa chỉ: 97A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824 227 Fax: (0269) 3824 227
Email : [email protected]