Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
Đơn Vị Thành Viên
HỒ CHỨA NƯỚC CÔNG TRÌNH AYUN HẠ
Hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ Công trình thủy lợi AYun Hạ là công trình thủy lợi khai thác tổng hợp nguồn nước lớn nhất Tây Nguyên, cách thành phố Pleiku 65km về hường Đông Nam và cách...
HỒ CHỨA IAMLAH - KRÔNG PA
HỒ CHỨA IAM'LAH-KRÔNG PA Hồ chứa Ia Mlah-huyện Krông Pa là công trình thuỷ lợi cấp 3, được khởi công xây dựng từ năm 2004, chặn dòng (sông Ia Mlah) năm 2007, có dung tích toàn bộ 54,15 triệu...
HỢP PHẦN HỒ CHỨA PLEIPAI -ĐẬP DÂNG IA LỐP- HUYỆN CHƯ PRÔNG - GIA LAI
Hợp phần Hồ chứa PleiPai-Đập dâng Ia Lốp-huyện Chư Prông-Gia Lai Công trình Hồ chứa PleiPai thuộc hợp phần PleiPai-Ia Lốp được khởi công xây dựng năm 2009 đưa vào sử dụng năm 2011, vị trí công trình...