Hồ chứa thủy lợi


Công trình thủy lợi AYun Hạ là công trình thủy lợi khai thác tổng hợp nguồn nước lớn nhất Tây Nguyên, cách thành phố Pleiku 65km về hường Đông Nam và cách quốc lộ 25 Gia Lai-Phú Yên-Khánh Hòa 1km, rất thuận tiện cho việc mở tour du lịch. Hồ nước rộng 37km2 là điểm du lịch có môi trường sinh thái tự nhiên, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của du khách.
HỒ CHỨA NƯỚC IA MƠR
(15/07/2015 04:31)

- Phần công trình đầu mối và hệ thống kênh chính: Ban Quản lý Dự án Thủy lợi 413 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. - Phần kênh và công trình trên kênh cấp I trở xuống tới mặt ruộng thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai: Ban Quản lý dự án đầu tư và chuyên ngành thủy lợi, thuộc sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. - Phần ...

Nằm trên địa bàn Xã Ia H’rung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, là công trình cấp 4, được khởi công xây dựng từ năm 1976, chặn dòng (suối Ia H’rung thuộc lưu vực thượng nguồn sông Sê San chảy về sông MêKông

Đăng nhập