Chào mừng các bạn đến với Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG...

Trong 02 ngày từ 13-14/5/2020, tại Văn phòng công ty TNHH MTV TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV TNHH MTV Khai thác công trình thủy...

Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc...

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đã có Kế hoạch số 201-KH/ĐU, ngày 14/10/2019 về kế hoạch tổ chức Đại...

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển...

Sáng ngày 13/2/2020, Đảng ủy công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham...

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng...

Thực hiện Kế hoạch 33-KH/ĐUK ngày 6/2/2020 của ĐUK các Cơ quan và Doanh nghiệp về kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, Đảng ủy...

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI...

Thực hiện Nghị định Số: 149/2018/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm...

Ứng phó và Kiểm tra an toàn hồ đập ứng phó bão số...

       Triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về ứng khó khẩn cấp bão số 6 năm 2019, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn hỏa tốc số 2518/UBND-NL...