Ngày giờ


Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 năm 2015 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai (đơn vị trưởng khối) chúng tôi đại diện cho cấp ủy, Chủ doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở của 8 đơn vị thành viên thuộc khối thi đua công nghiệp xây dựng, tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2015, quyết tâm cùng phấn ...

Năm 2015 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc và đất nước điển hình như: 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03.02.1930-03.02.2015); 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2015): 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1980-19.5.2015); 70 năm Cách mạng ...

Căn cứ Công văn số 370/BTĐKT-NV2 ngày 12/11/2013 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét khen thưởng năm 2013; ký kết giao ước thi đua năm 2014; Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng thống nhất đăng ký và chấm điểm thi đua theo các nội dung, tiêu chí như sau:

Đơn vị Trưởng khối Gửi kèm theo giấy mời là dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối, Bảng chấm điểm dự thảo, dự thảo bản ký kết giao ước thi đua năm 2015 các đơn vị xem xét, góp ý tham gia sửa đổi hoàn thiện; Khi đi dự họp các đơn vị đem theo bản đăng ký giao ước thi đua năm 2015 nộp cho đơn vị trưởng khối

Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng. Khối trưởng và Khối phó là các đơn vị thành viên trong khối được thực hiện luân phiên đảm nhiệm vai trò điều hành hoạt động khối hàng năm (thực hiện luấn phiên theo thứ tự từ 1 đén 8 theo danh sách trên).

Trường hợp tại thời điểm kê khai, Người có nghĩa vụ kê khai không thể tiến hành kê khai đúng thời hạn vì lý do khách quan như: nghỉ phép năm hay gặp trở ngại do bất khả kháng, thì thực hiện việc kê khai trước hoặc sau ngày trở về cơ quan làm việc bình thường; trường hợp được cử đi công tác dài ngày, đi nước ngoài, thì việc kê khai được ...

Hoà chung với khí thế phấn khởi của nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Được sự chỉ đạo và cho phép của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp. Hôm nay ...

Hình thành đường vành đai cho Lâm viên, tạo hành lang cứng có hàng rào bảo vệ nghiệm ngặt hệ sinh thái của Biển Hồ. Trên cơ sở đó bố trí hệ thống thu và xử lý nước mưa tập trung nhằm tránh ô nhiễm và sạt lở cho thành hồ. Bố trí các vị trí giao tiếp với đường giao thông chính thông qua các lối vào Lâm viên theo 4 vị trí (Cổng vào chính đường ...

Công trình thủy lợi Ayun Hạ được xây dựng từ năm 1987, vừa thi công vừa xây dựng công trình vừa khai hoang xây dựng đồng ruộng. Năm 1994 chặn dòng, đến cuối năm 1995 công trình bắt đầu tưới phục vụ sản xuất, đến năm (2001) công trình đã cơ bản hoàn thiện và đến nay (2013) đã phục vụ tưới cho 14.500,86ha (2 vụ)/13.500 ha lúa, màu (1vụ) theo ...

Hôm nay, trong không khí cả nước thi đua sôi nổi thực hiện Nghị quyết trung ương lần thứ 10 và chào mừng 60 năm chiến thắng điện biên phủ; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 31 năm ngày thành lập công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất của đảng và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao ...

Đăng nhập