Ngày giờ


Tôi còn nhớ, từ thuở còn quàng khăn đỏ cắp sách đến trường tôi đã được nghe đến hai tiếng“ Thuỷ lợi”, đã được trực tiếp đi làm thuỷ lợi. Quê tôi, một vùng đồng chiêm bên dòng sông Kẻ Sặt thơ mộng, bao đời rồi vẫn chịu cảnh “chiêm khê mùathối”. Chúng tôi lớn lên với ruộng đồng, theo cha anh đi gánh đất, đào mương khi tay còn ...

a/ Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt các đợt học tập Nghị quyết, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và qui định của địa phươngcho cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty. b/ Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCNV và người lao động. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi ...

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 năm 2015 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai (đơn vị trưởng khối) chúng tôi đại diện cho cấp ủy, Chủ doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở của 8 đơn vị thành viên thuộc khối thi đua công nghiệp xây dựng, tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2015, quyết tâm cùng phấn ...

Năm 2015 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc và đất nước điển hình như: 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03.02.1930-03.02.2015); 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2015): 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1980-19.5.2015); 70 năm Cách mạng ...

Căn cứ Công văn số 370/BTĐKT-NV2 ngày 12/11/2013 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét khen thưởng năm 2013; ký kết giao ước thi đua năm 2014; Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng thống nhất đăng ký và chấm điểm thi đua theo các nội dung, tiêu chí như sau:

Đơn vị Trưởng khối Gửi kèm theo giấy mời là dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối, Bảng chấm điểm dự thảo, dự thảo bản ký kết giao ước thi đua năm 2015 các đơn vị xem xét, góp ý tham gia sửa đổi hoàn thiện; Khi đi dự họp các đơn vị đem theo bản đăng ký giao ước thi đua năm 2015 nộp cho đơn vị trưởng khối

Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng. Khối trưởng và Khối phó là các đơn vị thành viên trong khối được thực hiện luân phiên đảm nhiệm vai trò điều hành hoạt động khối hàng năm (thực hiện luấn phiên theo thứ tự từ 1 đén 8 theo danh sách trên).

Trường hợp tại thời điểm kê khai, Người có nghĩa vụ kê khai không thể tiến hành kê khai đúng thời hạn vì lý do khách quan như: nghỉ phép năm hay gặp trở ngại do bất khả kháng, thì thực hiện việc kê khai trước hoặc sau ngày trở về cơ quan làm việc bình thường; trường hợp được cử đi công tác dài ngày, đi nước ngoài, thì việc kê khai được ...

Hoà chung với khí thế phấn khởi của nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Được sự chỉ đạo và cho phép của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp. Hôm nay ...

Hình thành đường vành đai cho Lâm viên, tạo hành lang cứng có hàng rào bảo vệ nghiệm ngặt hệ sinh thái của Biển Hồ. Trên cơ sở đó bố trí hệ thống thu và xử lý nước mưa tập trung nhằm tránh ô nhiễm và sạt lở cho thành hồ. Bố trí các vị trí giao tiếp với đường giao thông chính thông qua các lối vào Lâm viên theo 4 vị trí (Cổng vào chính đường ...

Đăng nhập